User Tools

Site Tools


317830-pyatigorsk-la-gi

Pyatigorsk (tiếng Nga: Пятигорск) là một thành phố Nga. Thành phố này thuộc chủ thể Stavropol Krai. Thành phố có dân số 140.559 người (theo điều tra dân số năm 2002). Đây là thành phố lớn thứ 119 của Nga theo dân số năm 2002.

Bản mẫu:Stavropol Krai

317830-pyatigorsk-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)