User Tools

Site Tools


318130-axit-amin-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

318130-axit-amin-la-gi [2018/11/07 17:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​202px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​ce/​AminoAcidball.svg/​200px-AminoAcidball.svg.png"​ width="​200"​ height="​142"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​ce/​AminoAcidball.svg/​300px-AminoAcidball.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​ce/​AminoAcidball.svg/​400px-AminoAcidball.svg.png 2x" data-file-width="​702"​ data-file-height="​500"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Cấu trúc chung của một phân tử axit amin, với nhóm amin ở bên trái và nhóm axit cacbonxylic ở bên phải. Nhóm R tùy vào từng axit amin cụ thể.</​div></​div></​div>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​442px;"><​img alt="​Bảng các axit amin" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a9/​Amino_Acids.svg/​440px-Amino_Acids.svg.png"​ width="​440"​ height="​542"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a9/​Amino_Acids.svg/​660px-Amino_Acids.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a9/​Amino_Acids.svg/​880px-Amino_Acids.svg.png 2x" data-file-width="​624"​ data-file-height="​769"/> ​ </​div></​div>​
 +<​p><​b>​Axit amin</​b>​ (bắt nguồn từ danh xưng Pháp ngữ <​i>​acide aminé</​i>​),<​sup id="​cite_ref-Dictionnaire_vietnamien_-_français._Les_mots_vietnamiens_d’origine_française_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ còn được viết là <​b>​a-xít a-min</​b>,<​sup id="​cite_ref-Dictionnaire_vietnamien_-_français._Les_mots_vietnamiens_d’origine_française_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ là những hợp chất hữu cơ sinh học quan trọng chứa nhóm chức amin (-NH<​sub>​2</​sub>​) và axit cacboxylic (-COOH), cùng với một nhóm thế (hay còn gọi mạch bên, side-chain) (nhóm R) nhất định ở mỗi axit amin.<​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup><​sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup><​sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup>​ Các nguyên tố chính của axit amin là cacbon, hiđrô, ôxy, và nitơ, và một số nguyên tố khác có mặt trong nhóm thế của từng axit amin. Tồn tại khoảng 500 axit amin đã được biết đến và phân loại theo nhiều cách khác nhau.<​sup id="​cite_ref-5"​ class="​reference">​[5]</​sup>​ Chúng có thể được phân loại tuân theo vị trí của nhóm chức trong cấu trúc chính như alpha- <span style="​white-space:​ nowrap">​(α-)</​span>,​ beta- <span style="​white-space:​ nowrap">​(β-)</​span>,​ gamma- <span style="​white-space:​ nowrap">​(γ-)</​span>​ hoặc delta- <span style="​white-space:​ nowrap">​(δ-)</​span>​ axit amin; các phân loại khác liên quan đến mức độ phân cực, độ pH, và kiểu nhóm thế (hợp chất không vòng, hợp chất acyclic, tính thơm, chứa hydroxyl hoặc lưu huỳnh, vv.). Trong phân tử protein, axit amin chiếm số lượng nhiều thứ hai (nước là nhiều nhất) ở cơ, tế bào và mô.<sup id="​cite_ref-6"​ class="​reference">​[6]</​sup>​ Bên ngoài protein, axit amin amino có vai trò quan trọng trong các quá trình như vận chuyển chất dẫn truyền thần kinh và sinh tổng hợp.
 +</​p><​p>​Trong ngành hóa sinh, axit amin đều có nhóm amin và nhóm axit cacboxylic liên kết với nguyên tử cacbon alpha đầu tiên có tính quan trọng đặc biệt. Chúng được biết đến như là <​b>​2-,​ alpha-,</​b>​ hoặc <​b>​α-axit amin</​b>​ (công thức tổng quát H<​sub>​2</​sub>​NCHRCOOH trong hầu hết các trường hợp,<​sup id="​cite_ref-7"​ class="​reference">​[7]</​sup>​ với R là một nhóm hữu cơ gọi là "nhóm thế"​);<​sup id="​cite_ref-8"​ class="​reference">​[8]</​sup>​ thường thuật ngữ "axit amin" là nhắc tới cụ thể hợp chất hóa học này. Chúng bao gồm 23 axit amin cấu thành lên protein,<​sup id="​cite_ref-9"​ class="​reference">​[9]</​sup><​sup id="​cite_ref-10"​ class="​reference">​[10]</​sup><​sup id="​cite_ref-11"​ class="​reference">​[11]</​sup>​ mà khi kết hợp lại thành những chuỗi peptide ("​polypeptide"​) để tạo thành những viên gạch của vô số protein.<​sup id="​cite_ref-NIGMS_12-0"​ class="​reference">​[12]</​sup>​ Tất cả chúng là những <​small>​L</​small>​-đồng phân lập thể (các đồng phân "​thuận tay trái" (left-handed)),​ mặc dù một số nhỏ <​small>​D</​small>​-axit amin ("​thuận tay phải"​) xuất hiện ở vỏ tế bào vi khuẩn, như chất điều biến neuron (neuromodulator;​ D-serine), và ở một số kháng sinh.<​sup id="​cite_ref-13"​ class="​reference">​[13]</​sup>​ 20 loại axit amin sinh protein được mã hóa trực tiếp bởi bộ ba mã hóa codon trong mã di truyền và được coi là những axit amin "​chuẩn"​. Ba axit amin khác ("​không chuẩn"​ hoặc "​không chính tắc"​) là selenocysteine (có mặt ở nhiều sinh vật nhân sơ cũng như ở hầu hết sinh vật nhân thực, nhưng không do ADN mã hóa trực tiếp), pyrrolysine (chỉ thấy xuất hiện ở một số vi khuẩn cổ và một vi khuẩn) và <​i>​N</​i>​-formylmethionine (mà là axit amin khởi đầu của protein trong vi khuẩn, ty thể, và lục lạp). Pyrrolysine và selenocysteine được mã hóa thông qua một số codon khác nhau; ví dụ, selenocysteine được mã hóa bởi codon kết thúc (stop codon) và phần tử SECIS (SECIS element).<​sup id="​cite_ref-books.google.com_14-0"​ class="​reference">​[14]</​sup><​sup id="​cite_ref-VoJw6fIISSkC_p.299_15-0"​ class="​reference">​[15]</​sup><​sup id="​cite_ref-url_The_Genetic_Codes_NCBI_16-0"​ class="​reference">​[16]</​sup>​ Tổ hợp Codon–tRNA không tìm thấy trong tự nhiên cũng được sử dụng để "mở rộng"​ mã di truyền và tạo ra các protein chuyên biệt như alloprotein chứa các axit amin không chuẩn.<​sup id="​cite_ref-pmid16260173_17-0"​ class="​reference">​[17]</​sup><​sup id="​cite_ref-pmid19318213_18-0"​ class="​reference">​[18]</​sup><​sup id="​cite_ref-isbn0-387-22046-1_19-0"​ class="​reference">​[19]</​sup></​p><​p>​Nhiều axit amin chuẩn và các axit amin không chuẩn cũng có vai trò quan trọng khác bên trong cơ thể ngoài việc cấu tạo nên protein. Ví dụ, trong não người, glutamat (axit glutamic chuẩn) và axit gamma-amino-butyric ("​GABA",​ axit gamma-amino không chuẩn) lần lượt là chất dẫn truyền thần kinh kích thích và ức chế (excitatory and inhibitory neurotransmitters);<​sup id="​cite_ref-pmid12467378_20-0"​ class="​reference">​[20]</​sup>​hydroxyproline (một thành phần chính trong collagen của mô liên kết) được tổng hợp từ proline; axit amin chuẩn glycine dùng để tổng hợp porphyrin ở hồng cầu; và axit amin không chuẩn carnitine tham gia vào quá trình vận chuyển lipid.
 +</​p><​p>​Có 9 axit amin sinh protein "​thiết yếu" ở cơ thể người do chúng không được tổng hợp từ những hợp chất khác trong cơ thể do vậy cơ thể cần các axit amin này thông qua thức ăn đưa vào. Ngoài ra một số axit amin thiết yếu có điều kiện, nghĩa là bình thường chúng không nhất thiết phải có trong thức ăn, nhưng lại cần có trong khẩu phần của những người không tổng hợp được chúng với một lượng đủ. Axit amin thiết yếu cũng khác nhau tùy từng loài cụ thể.<​sup id="​cite_ref-21"​ class="​reference">​[21]</​sup></​p><​p>​Bởi vì ý nghĩa sinh học của chúng, các axit amin là những chất dinh dưỡng quan trọng và thường sử dụng trong bổ sung dinh dưỡng, phân bón, và công nghệ thực phẩm. Công nghiệp sử dụng bao gồm các sản phẩm thuốc, nhựa phân hủy bằng sinh học (biodegradable plastic), và các chất xúc tác bất đối xứng (asymmetric catalysis).
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p>​Một vài axit amin đầu tiên đã được khám phá vào đầu thế kỷ 19. Năm 1806, hai nhà hóa học người Pháp Louis-Nicolas Vauquelin và Pierre Jean Robiquet đã cô lập hợp chất trong măng tây (asparagus) mà sau đó người ta đặt tên nó là asparagine, trở thành axit amin được khám phá đầu tiên.<​sup id="​cite_ref-22"​ class="​reference">​[22]</​sup><​sup id="​cite_ref-Anfinsen_23-0"​ class="​reference">​[23]</​sup>​Cystine được phát hiện vào năm 1810,<​sup id="​cite_ref-24"​ class="​reference">​[24]</​sup>​ cho dù monome của nó, cysteine, chưa bị phát hiện cho đến tận năm 1884.<​sup id="​cite_ref-Anfinsen_23-1"​ class="​reference">​[23]</​sup><​sup id="​cite_ref-25"​ class="​reference">​[25]</​sup>​Glycine và leucine được phát hiện vào năm 1820.<​sup id="​cite_ref-26"​ class="​reference">​[26]</​sup>​ Axit amin cuối cùng trong 20 axit amin phổ biến là threonine được William Cumming Rose phát hiện vào năm 1935, ông cũng xác định các axit amin thiết yếu và thiết lập mức nhu cầu đòi hỏi tối thiểu về axit amin hàng ngày cho sự phát triển tối ưu.<sup id="​cite_ref-27"​ class="​reference">​[27]</​sup><​sup id="​cite_ref-28"​ class="​reference">​[28]</​sup></​p><​p>​Thuật ngữ <​i>​amino acid</​i>​ sử dụng trong tiếng Anh xuất hiện từ năm 1898.<​sup id="​cite_ref-29"​ class="​reference">​[29]</​sup>​ Các nhà hóa học tìm thấy protein cho thu được các axit amin từ các enzim tiêu hóa hoặc thủy phân axit. Năm 1902, Emil Fischer và Franz Hofmeister đề xuất protein hình thành từ liên kết giữa nhóm amin của một axit amin với nhóm cacboxyl của axit amin bên cạnh, tạo thành mạch thẳng mà Fischer đặt tên là "​peptit"​.<​sup id="​cite_ref-30"​ class="​reference">​[30]</​sup></​p>​
 +
 +<​p>​Amino acid là đơn vị cấu trúc cơ bản của protein. Chúng tạo thành các xích polymer ngắn gọi là peptide hay polypeptides để rồi tạo thành cấu trúc gọi là protein. Quá trình tạo thành từ mARN làm mẫu gọi là dịch mã, là một phần của tổng hợp protein.
 +</p>
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​42/​L-phenylalanine-skeletal.png/​220px-L-phenylalanine-skeletal.png"​ width="​220"​ height="​224"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​42/​L-phenylalanine-skeletal.png/​330px-L-phenylalanine-skeletal.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​42/​L-phenylalanine-skeletal.png/​440px-L-phenylalanine-skeletal.png 2x" data-file-width="​1551"​ data-file-height="​1581"/> ​ </​div></​div>​
 +<​p>​Có 20 loại amino acid được mã hóa bởi mã di truyền chuẩn và được gọi là proteinogenic hay <​b>​amino acid chuẩn</​b>​. Việc kết hợp các amino acid này tạo ra protein thiết yếu cho việc cấu thành cơ thể người.
 +Có ít nhất hai loại khác được mã hóa bởi DNA theo một cách khác (không chuẩn):
 +</p>
 +<​ul><​li>​Selenocysteine kết hợp với một vài protein ở UGA codon, thường gọi là stop codon.</​li>​
 +<​li>​Pyrrolysine được sử dụng bởi một vài methanogen trong các enzyme mà được dùng để sản xuất ra methane. Nó được mã hóa giống với của selenocysteine nhưng mà bằng codon UAG.</​li></​ul><​p>​Các loại amino acid khác chứa trong protein thường được tạo thành bởi bằng cách chỉnh sửa sau khi dịch mã. Việc chỉnh sửa này thường rất cần thiết cho chức năng của protein.
 +</​p><​p>​Trong proline chỉ có proteinogenic amino acid là có các nhóm cyclizes nằm trên khung xương: nó liên kết với nhóm α-amino, vì thế cũng chỉ có proteinogenic amino acid là có chứa amin thứ cấp ở vị trí này. Đôi khi proline còn được gọi là imino acid, nh­ưng mà acid này không tuân theo các quy tắc nomenclature.
 +</​p><​p>​Có hơn 100 amino acid đã được tìm thấy trong tự nhiên. Một trong số chúng đã được tìm thấy trong các thiên thạch, đặc biệt trong các dạng được biết nhiều như carbonaceous chondrite. Vi sinh vật và thực vật có thể sản xuất ra các amino acid bất thường mà thường được tìm thấy trong các peptide kháng thể (ví dụ như nisin hoặc alamethicin). Lanthionine là một alanine dimer có cầu nối sulfide, thường được tìm thấy chung với các unsaturated amino acid trong lantibiotics (là các peptide kháng thể của microbial origin). 1-Aminocyclopropane-1-carboxylic acid (ACC) là một disubstituted cyclic amino acid nhỏ và là một chất trung gian quan trọng trong việc tạo ra các hormone ethylene thực vật.
 +</​p><​p>​Ngoài việc tổng hợp protein, các amino acid còn có các vai trò sinh học quan trọng khác. Glycine và glutamate là các chất truyền dẫn thần kinh cũng như các amino acid chuẩn mực khác trong các protein. Nhiều amino acid được dùng để tổng hợp các phân tử khác, ví dụ như:
 +</p>
 +<​p>​Phần lớn các amino acid không chuẩn mực cũng có một số chức năng sinh học quan trọng: Gamma-aminobutyric acid là một chất truyền thần kinh khác nữa, carnitine được sử dụng trong việc chuyển lipid vào bên trong cell, ornithine, citrulline, homocysteine,​ hydroxyproline,​ hydroxylysine,​ và sarcosine.
 +</​p><​p>​Một vài trong số 20 amino acid tiêu chuẩn được gọi là các amino acid thiết yếu do chúng không thể được tổng hợp bởi cơ thể từ các hợp chất khác thông qua các phản ứng hóa học, mà nằm trong gỗ. Ở người, các amino acid thiết yếu là lysine, leucine, isoleucine, methionine, phenylalanine,​ threonine, tryptophan, valine. Histidine và arginine nói chung được xem như là cần thiết ở trẻ con, do ở cơ thể trẻ con không có khả năng tổng hợp ra chúng.
 +</​p><​p>​Cụm từ "các amino acid trục phân nhánh (branched-chain amino acids)"​ đôi khi được dùng để nói tới các aliphatic amino acid: leucine, isoleucine và valine.
 +</p>
 +
 +<​p>​Cấu trúc tổng quát của proteinogenic alpha amino acid:
 +</​p><​p><​b>​H<​sub>​2</​sub>​N-CH(R)-COOH</​b>​
 +</​p><​p>​Trong đó <​i>​R</​i>​ là <​i>​trục</​i>​ đặc biệt quan trọng đối với mỗi amino acid. Các amino acid thường được phân loại dựa theo đặc tính hóa học của trục (R) thành 4 nhóm. Chuỗi bên có thể xem giống như một axit yếu, base yếu, một hydrophile nếu chúng là cực, và hydrophobe nếu chúng là không cực.
 +</p>
 +<​h3><​span id="​C.C3.A1c_d.E1.BA.A1ng_.C4.91.E1.BB.93ng_ph.C3.A2n"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Các_dạng_đồng_phân">​Các dạng đồng phân</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​p>​Hầu hết các amino acid đều có 2 dạng đồng phân lập thể đồng phân lập thể, là D và L. Dạng L gồm những amino acid có vai trò quan trọng có trong các protein. Còn dạng D chỉ gồm một số amino acid trong các protein có trong các sinh vật sống dưới nước, ví dụ ốc hình nón. Chúng cũng có nhiều các thành phần vách tế bào proteoglycan của bacteria. Đồng phân dạng D của aspartic acid có trong một số protein là kết quả của quá trình biến đổi sau dịch mã tự phát kết hợp với sự hóa già protein hoặc giống như là sản phẩm phụ của quá trình biến đổi enzyme được xúc tác bởi protein L-isoaspartyl methyltransferase.
 +</p>
 +
 +<div class="​reflist columns references-column-count references-column-count-2"​ style="​-moz-column-count:​ 2; -webkit-column-count:​ 2; column-count:​ 2; list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-Dictionnaire_vietnamien_-_français._Les_mots_vietnamiens_d’origine_française-1">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​ă</​b></​i></​sup>​ <span class="​reference-text">​Đặng Thái Minh, “Dictionnaire vietnamien - français. Les mots vietnamiens d’origine française”,​ <​i>​Synergies Pays riverains du Mékong</​i>,​ n° spécial, năm 2011. ISSN: 2107-6758. Trang 49.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-2"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation encyclopaedia">​“Amino”. <​i>​Dictionary.com</​i>​. 2015<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 3 tháng 7 năm 2015</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AAxit+amin&​amp;​rft.atitle=Amino&​amp;​rft.btitle=Dictionary.com&​amp;​rft.date=2015-07-03&​amp;​rft.genre=bookitem&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fdictionary.reference.com%2Fbrowse%2Famino&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-3"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation encyclopaedia">​“amino acid”. <​i>​Cambridge Dictionaries Online</​i>​. Cambridge University Press. 2015<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 3 tháng 7 năm 2015</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AAxit+amin&​amp;​rft.atitle=amino+acid&​amp;​rft.btitle=Cambridge+Dictionaries+Online&​amp;​rft.date=2015-07-03&​amp;​rft.genre=bookitem&​amp;​rft.pub=Cambridge+University+Press&​amp;​rft_id=https%3A%2F%2Fdictionary.cambridge.org%2Fus%2Fdictionary%2Fbritish%2Famino-acid&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-4"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation encyclopaedia">​“amino”. <​i>​FreeDictionary.com</​i>​. Farlex. 2015<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 3 tháng 7 năm 2015</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AAxit+amin&​amp;​rft.atitle=amino&​amp;​rft.btitle=FreeDictionary.com&​amp;​rft.date=2015-07-03&​amp;​rft.genre=bookitem&​amp;​rft.pub=Farlex&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.thefreedictionary.com%2Famino&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-5"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation journal">​Wagner I, Musso H (tháng 11 năm 1983). “New Naturally Occurring Amino Acids”. <​i>​Angewandte Chemie International Edition in English</​i>​ <​b>​22</​b>​ (11): 816–28. doi:​10.1002/​anie.198308161.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AAxit+amin&​amp;​rft.atitle=New+Naturally+Occurring+Amino+Acids&​amp;​rft.au=Musso%2C+H&​amp;​rft.au=Wagner%2C+I&​amp;​rft.aufirst=I&​amp;​rft.aulast=Wagner&​amp;​rft.date=th%C3%A1ng+11+n%C4%83m+1983&​amp;​rft.genre=article&​amp;​rft.issue=11&​amp;​rft.jtitle=Angewandte+Chemie+International+Edition+in+English&​amp;​rft.pages=816-28&​amp;​rft.volume=22&​amp;​rft_id=info%3Adoi%2F10.1002%2Fanie.198308161&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-6"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation book">​Latham,​ Michael C. (1997). “Chapter 8. Body composition,​ the functions of food, metabolism and energy”. <​i>​Human nutrition in the developing world</​i>​. Food and Nutrition Series - No. 29. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AAxit+amin&​amp;​rft.atitle=Chapter+8.+Body+composition%2C+the+functions+of+food%2C+metabolism+and+energy&​amp;​rft.au=Latham%2C+Michael+C.&​amp;​rft.aufirst=Michael+C.&​amp;​rft.aulast=Latham&​amp;​rft.btitle=Human+nutrition+in+the+developing+world&​amp;​rft.date=1997&​amp;​rft.genre=bookitem&​amp;​rft.place=Rome&​amp;​rft.pub=Food+and+Agriculture+Organization+of+the+United+Nations&​amp;​rft.series=Food+and+Nutrition+Series+-+No.+29&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.fao.org%2Fdocrep%2FW0073E%2Fw0073e04.htm%23P1625_217364&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-7"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Proline là một trường hợp ngoại lệ đối với công thức này. Nó thiếu nhóm NH<​sub>​2</​sub>​ do cấu trúc vòng của nhóm thế và được biết đến như là axit imin (imino acid); nó được xếp vào nhóm axit amin có cấu trúc đặc biệt.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-8"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​Clark,​ Jim (tháng 8 năm 2007). “an introduction to amino acids”. <​i>​chemguide</​i><​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 4 tháng 7 năm 2015</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AAxit+amin&​amp;​rft.atitle=an+introduction+to+amino+acids&​amp;​rft.au=Clark%2C+Jim&​amp;​rft.aufirst=Jim&​amp;​rft.aulast=Clark&​amp;​rft.date=2015-07-04&​amp;​rft.genre=article&​amp;​rft.jtitle=chemguide&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.chemguide.co.uk%2Forganicprops%2Faminoacids%2Fbackground.html&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-9"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation encyclopaedia">​Jakubke,​ Hans-Dieter;​ Sewald, Norbert (2008). “Amino acids”. <​i>​Peptides from A to Z: A Concise Encyclopedia</​i>​. Germany: Wiley-VCH. tr. 20. ISBN 9783527621170 ​ – qua Google Books.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AAxit+amin&​amp;​rft.atitle=Amino+acids&​amp;​rft.au=Jakubke%2C+Hans-Dieter&​amp;​rft.au=Sewald%2C+Norbert&​amp;​rft.aufirst=Hans-Dieter&​amp;​rft.aulast=Jakubke&​amp;​rft.btitle=Peptides+from+A+to+Z%3A+A+Concise+Encyclopedia&​amp;​rft.date=2008&​amp;​rft.genre=bookitem&​amp;​rft.isbn=9783527621170&​amp;​rft.pages=20&​amp;​rft.place=Germany&​amp;​rft.pub=Wiley-VCH&​amp;​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3Ddoe9NwgJTAsC%26pg%3DPA20&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-10"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation book">​Pollegioni,​ Loredano; Servi, Stefano biên tập (2012). <​i>​Unnatural Amino Acids: Methods and Protocols</​i>​. Methods in Molecular Biology - Volume 794. Humana Press. tr. v. ISBN 978-1-61779-331-8. OCLC 756512314.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AAxit+amin&​amp;​rft.btitle=Unnatural+Amino+Acids%3A+Methods+and+Protocols&​amp;​rft.date=2012&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.isbn=978-1-61779-331-8&​amp;​rft.pages=v&​amp;​rft.pub=Humana+Press&​amp;​rft.series=Methods+in+Molecular+Biology+-+Volume+794&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Flink.springer.com%2Fbook%2F10.1007%252F978-1-61779-331-8&​amp;​rft_id=info%3Aoclcnum%2F756512314&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-11"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation journal">​Hertweck C (2011). “Biosynthesis and Charging of Pyrrolysine,​ the 22nd Genetically Encoded Amino Acid”. <​i>​Angewandte Chemie International Edition</​i>​ <​b>​50</​b>​ (41): 9540–1. PMID 21796749. doi:​10.1002/​anie.201103769.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AAxit+amin&​amp;​rft.atitle=Biosynthesis+and+Charging+of+Pyrrolysine%2C+the+22nd+Genetically+Encoded+Amino+Acid&​amp;​rft.au=Hertweck%2C+C&​amp;​rft.aufirst=C&​amp;​rft.aulast=Hertweck&​amp;​rft.date=2011&​amp;​rft.genre=article&​amp;​rft.issue=41&​amp;​rft.jtitle=Angewandte+Chemie+International+Edition&​amp;​rft.pages=9540-1&​amp;​rft.volume=50&​amp;​rft_id=info%3Adoi%2F10.1002%2Fanie.201103769&​amp;​rft_id=info%3Apmid%2F21796749&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-NIGMS-12"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Chapter 1: Proteins are the Body's Worker Molecules”. <​i>​The Structures of Life</​i>​. National Institute of General Medical Sciences. 27 tháng 10 năm 2011<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 20 tháng 5 năm 2008</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AAxit+amin&​amp;​rft.atitle=Chapter+1%3A+Proteins+are+the+Body%27s+Worker+Molecules&​amp;​rft.date=2008-05-20&​amp;​rft.genre=article&​amp;​rft.jtitle=The+Structures+of+Life&​amp;​rft.pub=National+Institute+of+General+Medical+Sciences&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fpublications.nigms.nih.gov%2Fstructlife%2Fchapter1.html&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-13"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation book">​Michal,​ Gerhard; Schomburg, Dietmar biên tập (2012). <​i>​Biochemical Pathways: An Atlas of Biochemistry and Molecular Biology</​i>​ (ấn bản 2). Wiley. tr. 5.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AAxit+amin&​amp;​rft.btitle=Biochemical+Pathways%3A+An+Atlas+of+Biochemistry+and+Molecular+Biology&​amp;​rft.date=2012&​amp;​rft.edition=2nd&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pages=5&​amp;​rft.pub=Wiley&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-books.google.com-14"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Modeling Electrostatic Contributions to Protein Folding and Binding – Tjong, p.1 footnote</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-VoJw6fIISSkC_p.299-15"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Frontiers in Drug Design and Discovery ed. Atta-Ur-Rahman &amp; others, p.299</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-url_The_Genetic_Codes_NCBI-16"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​Elzanowski A, Ostell J (7 tháng 4 năm 2008). “The Genetic Codes”. National Center for Biotechnology Information (NCBI)<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 10 tháng 3 năm 2010</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AAxit+amin&​amp;​rft.au=Elzanowski%2C+A&​amp;​rft.au=Ostell%2C+J&​amp;​rft.aufirst=A&​amp;​rft.aulast=Elzanowski&​amp;​rft.btitle=The+Genetic+Codes&​amp;​rft.date=10+March+2010&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=National+Center+for+Biotechnology+Information+%28NCBI%29&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.ncbi.nlm.nih.gov%2FTaxonomy%2FUtils%2Fwprintgc.cgi%3Fmode%3Dc&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-pmid16260173-17"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation journal">​Xie J, Schultz PG (tháng 12 năm 2005). “Adding amino acids to the genetic repertoire”. <​i>​Current Opinion in Chemical Biology</​i>​ <​b>​9</​b>​ (6): 548–54. PMID 16260173. doi:​10.1016/​j.cbpa.2005.10.011.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AAxit+amin&​amp;​rft.atitle=Adding+amino+acids+to+the+genetic+repertoire&​amp;​rft.au=Schultz%2C+PG&​amp;​rft.au=Xie%2C+J&​amp;​rft.aufirst=J&​amp;​rft.aulast=Xie&​amp;​rft.date=th%C3%A1ng+12+n%C4%83m+2005&​amp;​rft.genre=article&​amp;​rft.issue=6&​amp;​rft.jtitle=Current+Opinion+in+Chemical+Biology&​amp;​rft.pages=548-54&​amp;​rft.volume=9&​amp;​rft_id=info%3Adoi%2F10.1016%2Fj.cbpa.2005.10.011&​amp;​rft_id=info%3Apmid%2F16260173&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-pmid19318213-18"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation journal">​Wang Q, Parrish AR, Wang L (tháng 3 năm 2009). “Expanding the genetic code for biological studies”. <​i>​Chem. Biol.</​i>​ <​b>​16</​b>​ (3): 323–36. PMC 2696486. PMID 19318213. doi:​10.1016/​j.chembiol.2009.03.001.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AAxit+amin&​amp;​rft.atitle=Expanding+the+genetic+code+for+biological+studies&​amp;​rft.au=Parrish%2C+AR&​amp;​rft.au=Wang%2C+L&​amp;​rft.au=Wang%2C+Q&​amp;​rft.aufirst=Q&​amp;​rft.aulast=Wang&​amp;​rft.date=th%C3%A1ng+3+n%C4%83m+2009&​amp;​rft.genre=article&​amp;​rft.issue=3&​amp;​rft.jtitle=Chem.+Biol.&​amp;​rft.pages=323-36&​amp;​rft.volume=16&​amp;​rft_id=%2F%2Fwww.ncbi.nlm.nih.gov%2Fpmc%2Farticles%2FPMC2696486&​amp;​rft_id=info%3Adoi%2F10.1016%2Fj.chembiol.2009.03.001&​amp;​rft_id=info%3Apmc%2F2696486&​amp;​rft_id=info%3Apmid%2F19318213&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-isbn0-387-22046-1-19"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation book">​Simon M (2005). <​i>​Emergent computation:​ emphasizing bioinformatics</​i>​. New York: AIP Press/​Springer Science+Business Media. tr. 105–106. ISBN 0-387-22046-1.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AAxit+amin&​amp;​rft.au=Simon+M&​amp;​rft.aulast=Simon+M&​amp;​rft.btitle=Emergent+computation%3A+emphasizing+bioinformatics&​amp;​rft.date=2005&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.isbn=0-387-22046-1&​amp;​rft.pages=105-106&​amp;​rft.place=New+York&​amp;​rft.pub=AIP+Press%2FSpringer+Science%2BBusiness+Media&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-pmid12467378-20"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation journal">​Petroff OA (tháng 12 năm 2002). “GABA and glutamate in the human brain”. <​i>​Neuroscientist</​i>​ <​b>​8</​b>​ (6): 562–573. PMID 12467378. doi:​10.1177/​1073858402238515.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AAxit+amin&​amp;​rft.atitle=GABA+and+glutamate+in+the+human+brain&​amp;​rft.au=Petroff%2C+OA&​amp;​rft.aufirst=OA&​amp;​rft.aulast=Petroff&​amp;​rft.date=th%C3%A1ng+12+n%C4%83m+2002&​amp;​rft.genre=article&​amp;​rft.issue=6&​amp;​rft.jtitle=Neuroscientist&​amp;​rft.pages=562-573&​amp;​rft.volume=8&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fnro.sagepub.com%2Fcgi%2Fpmidlookup%3Fview%3Dlong%26pmid%3D12467378&​amp;​rft_id=info%3Adoi%2F10.1177%2F1073858402238515&​amp;​rft_id=info%3Apmid%2F12467378&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-21"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Ví dụ, ở động vật nhai lại như bò lấy một số axit amin thông qua vi sinh vật trong ngăn ruột tiêu hóa của chúng.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-22"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation journal">​Vauquelin LN, Robiquet PJ (1806). “The discovery of a new plant principle in Asparagus sativus”. <​i>​Annales de Chimie</​i>​ <​b>​57</​b>:​ 88–93.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AAxit+amin&​amp;​rft.atitle=The+discovery+of+a+new+plant+principle+in+Asparagus+sativus&​amp;​rft.au=Robiquet%2C+PJ&​amp;​rft.au=Vauquelin%2C+LN&​amp;​rft.aufirst=LN&​amp;​rft.aulast=Vauquelin&​amp;​rft.date=1806&​amp;​rft.genre=article&​amp;​rft.jtitle=Annales+de+Chimie&​amp;​rft.pages=88-93&​amp;​rft.volume=57&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-Anfinsen-23">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​ă</​b></​i></​sup>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation book">​Anfinsen CB, Edsall JT, Richards FM (1972). <​i>​Advances in Protein Chemistry</​i>​. New York: Academic Press. tr. 99, 103. ISBN 978-0-12-034226-6.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AAxit+amin&​amp;​rft.au=Anfinsen%2C+CB&​amp;​rft.au=Edsall%2C+JT&​amp;​rft.au=Richards%2C+FM&​amp;​rft.aufirst=CB&​amp;​rft.aulast=Anfinsen&​amp;​rft.btitle=Advances+in+Protein+Chemistry&​amp;​rft.date=1972&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.isbn=978-0-12-034226-6&​amp;​rft.pages=99%2C+103&​amp;​rft.place=New+York&​amp;​rft.pub=Academic+Press&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-24"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation journal">​Wollaston WH (1810). “On cystic oxide, a new species of urinary calculus”. <​i>​Philosophical Transactions of the Royal Society</​i>​ <​b>​100</​b>:​ 223–30. doi:​10.1098/​rstl.1810.0015.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AAxit+amin&​amp;​rft.atitle=On+cystic+oxide%2C+a+new+species+of+urinary+calculus&​amp;​rft.au=Wollaston+WH&​amp;​rft.aulast=Wollaston+WH&​amp;​rft.date=1810&​amp;​rft.genre=article&​amp;​rft.jtitle=Philosophical+Transactions+of+the+Royal+Society&​amp;​rft.pages=223-30&​amp;​rft.volume=100&​amp;​rft_id=info%3Adoi%2F10.1098%2Frstl.1810.0015&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-25"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation journal">​Baumann E (1884). “Über cystin und cystein”. <i>Z Physiol Chem</​i>​ <​b>​8</​b>​ (4): 299–305. Bản gốc lưu trữ ngày 14 tháng 3 năm 2011<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 28 tháng 3 năm 2011</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AAxit+amin&​amp;​rft.atitle=%C3%9Cber+cystin+und+cystein&​amp;​rft.au=Baumann+E&​amp;​rft.aulast=Baumann+E&​amp;​rft.date=28+March+2011&​amp;​rft.genre=article&​amp;​rft.issue=4&​amp;​rft.jtitle=Z+Physiol+Chem&​amp;​rft.pages=299-305&​amp;​rft.volume=8&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fvlp.mpiwg-berlin.mpg.de%2Flibrary%2Fdata%2Flit16533&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-26"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation journal">​Braconnot HM (1820). “Sur la conversion des matières animales en nouvelles substances par le moyen de l'​acide sulfurique”. <​i>​Annales de Chimie et de Physique</​i>​. 2nd Series <​b>​13</​b>:​ 113–25.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AAxit+amin&​amp;​rft.atitle=Sur+la+conversion+des+mati%C3%A8res+animales+en+nouvelles+substances+par+le+moyen+de+l%27acide+sulfurique&​amp;​rft.au=Braconnot+HM&​amp;​rft.aulast=Braconnot+HM&​amp;​rft.date=1820&​amp;​rft.genre=article&​amp;​rft.jtitle=Annales+de+Chimie+et+de+Physique&​amp;​rft.pages=113-25&​amp;​rft.series=2nd+Series&​amp;​rft.volume=13&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-27"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation journal">​Robert D. Simoni; Robert L. Hill; Martha Vaughan (13 tháng 9 năm 2002). “The Discovery of the Amino Acid Threonine: the Work of William C. Rose”. <​i>​Journal of Biological Chemistry</​i>​ <​b>​277</​b>​ (37): 56–58. PMID 12218068.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AAxit+amin&​amp;​rft.atitle=The+Discovery+of+the+Amino+Acid+Threonine%3A+the+Work+of+William+C.+Rose&​amp;​rft.au=Martha+Vaughan&​amp;​rft.au=Robert+D.+Simoni&​amp;​rft.au=Robert+L.+Hill&​amp;​rft.aulast=Robert+D.+Simoni&​amp;​rft.date=13+th%C3%A1ng+9+n%C4%83m+2002&​amp;​rft.genre=article&​amp;​rft.issue=37&​amp;​rft.jtitle=Journal+of+Biological+Chemistry&​amp;​rft.pages=56-58&​amp;​rft.volume=277&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.jbc.org%2Fcontent%2F277%2F37%2Fe25&​amp;​rft_id=info%3Apmid%2F12218068&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-28"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation journal">​McCoy,​ R. H.; Meyer, C. E. &amp; Rose, W. C. (1935). “Feeding Experiments with Mixtures of Highly Purified Amino Acids. VIII. Isolation and Identification of a New Essential Amino Acid”. <​i>​Journal of Biological Chemistry</​i>​ <​b>​112</​b>:​ 283–302.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AAxit+amin&​amp;​rft.atitle=Feeding+Experiments+with+Mixtures+of+Highly+Purified+Amino+Acids.+VIII.+Isolation+and+Identification+of+a+New+Essential+Amino+Acid&​amp;​rft.au=McCoy%2C+R.+H.&​amp;​rft.au=Meyer%2C+C.+E.&​amp;​rft.au=Rose%2C+W.+C.&​amp;​rft.aulast=McCoy%2C+R.+H.&​amp;​rft.date=1935&​amp;​rft.genre=article&​amp;​rft.jtitle=Journal+of+Biological+Chemistry&​amp;​rft.pages=283-302&​amp;​rft.volume=112&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-29"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“etymonline.com entry for <​i>​amino</​i>​”. www.etymonline.com<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 19 tháng 7 năm 2010</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AAxit+amin&​amp;​rft.btitle=etymonline.com+entry+for+amino&​amp;​rft.date=19+July+2010&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=www.etymonline.com&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.etymonline.com%2Findex.php%3Fterm%3Damino&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-30"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation book">​Joseph S. Fruton (1990). “Chapter 5- Emil Fischer and Franz Hofmeister”. <​i>​Contrasts in Scientific Style: Research Groups in the Chemical and Biochemical Sciences,</​i>​ <​b>​191</​b>​. American Philosophical Society. tr. 163–165. ISBN 0-87169-191-4.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AAxit+amin&​amp;​rft.atitle=Chapter+5-+Emil+Fischer+and+Franz+Hofmeister&​amp;​rft.au=Joseph+S.+Fruton&​amp;​rft.aulast=Joseph+S.+Fruton&​amp;​rft.btitle=Contrasts+in+Scientific+Style%3A+Research+Groups+in+the+Chemical+and+Biochemical+Sciences%2C&​amp;​rft.date=1990&​amp;​rft.genre=bookitem&​amp;​rft.isbn=0-87169-191-4&​amp;​rft.pages=163-165&​amp;​rft.pub=American+Philosophical+Society&​amp;​rft.volume=191&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +<table role="​presentation"​ class="​mbox-small plainlinks sistersitebox"​ style="​background-color:#​f9f9f9;​border:​1px solid #​aaa;​color:#​000"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​30px-Commons-logo.svg.png"​ width="​30"​ height="​40"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​45px-Commons-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​59px-Commons-logo.svg.png 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​1376"/></​td>​
 +<td class="​mbox-text plainlist">​Wikimedia Commons có thư viện hình ảnh và phương tiện truyền tải về <​i><​b><​span>​Axit amin</​span></​b></​i></​td></​tr></​tbody></​table><​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1301
 +Cached time: 20181026194602
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.216 seconds
 +Real time usage: 0.252 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1214/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 42493/​2097152 bytes
 +Template argument size: 286/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 31290/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.070/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.78 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 149.666 ​     1 -total
 + ​92.93% ​ 139.086 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​28.39% ​  ​42.490 ​     4 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Cite_encyclopedia
 + ​22.74% ​  ​34.034 ​    11 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Cite_journal
 + ​12.15% ​  ​18.180 ​     6 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Cite_book
 +  8.52%   ​12.749 ​     4 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  7.00%   ​10.484 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&#​7875;​_lo&#​7841;​i_Commons
 +  5.98%    8.945      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​D&#​7921;​_&​aacute;​n_li&​ecirc;​n_quan
 +  4.16%    6.232      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_b&​ecirc;​n
 +  2.03%    3.031      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Column-count
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​48812-0!canonical and timestamp 20181026194602 and revision id 41524164
 + ​--></​div>​
 +
 +</​HTML>​
318130-axit-amin-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)