User Tools

Site Tools


318230-saeb-erekat-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

318230-saeb-erekat-la-gi [2018/11/07 17:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output">​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​302px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​bd/​Shimon_Peres%2C_Saeb_Erekat_-_World_Economic_Forum_on_the_Middle_East_Dead_Sea_Jordan_2007.jpg/​300px-Shimon_Peres%2C_Saeb_Erekat_-_World_Economic_Forum_on_the_Middle_East_Dead_Sea_Jordan_2007.jpg"​ width="​300"​ height="​200"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​bd/​Shimon_Peres%2C_Saeb_Erekat_-_World_Economic_Forum_on_the_Middle_East_Dead_Sea_Jordan_2007.jpg/​450px-Shimon_Peres%2C_Saeb_Erekat_-_World_Economic_Forum_on_the_Middle_East_Dead_Sea_Jordan_2007.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​bd/​Shimon_Peres%2C_Saeb_Erekat_-_World_Economic_Forum_on_the_Middle_East_Dead_Sea_Jordan_2007.jpg/​600px-Shimon_Peres%2C_Saeb_Erekat_-_World_Economic_Forum_on_the_Middle_East_Dead_Sea_Jordan_2007.jpg 2x" data-file-width="​800"​ data-file-height="​533"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Ông Saeb Erakat (phải) trong một buổi thương lượng với đại diện của phía Ixrael vào năm 2007</​div></​div></​div>​
 +<​p><​b>​Saeb Erekat Salih Muhammad</​b>​ hay còn gọi là <​b>​Saeb Erakat</​b>,​ phát âm tiếng Việt: <​b>​Xa-ép Ê-rê-cát</​b><​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ (tiếng Ả Rập: صائب عريقات Ṣāib Urayqāt hoặc Rēqāt; sinh ngày 28 tháng 4 năm 1955 tại Jordan thuộc phần phía Đông Jerusalem) là trưởng đoàn đàm phán cấp cao về hòa bình Trung Đông của Palestine. Ông đóng vai trò quan trọng trong tiến trình hòa bình ở Trung Đông. Là nhà đàm phán, nhà thương thuyết hàng đầu của Palestin. Ông đã đàm phán Hiệp định Oslo với Israel và vẫn là trưởng đoàn đàm phán của Palestin từ năm 1995 cho đến năm 2003, khi ông từ chức để phản đối từ chính quyền Palestine sau đó hòa giải với đảng và được bổ nhiệm lại từ tháng 9 năm 2003. Ông hiện là một phần của Nhóm thương lượng Israel-Fatah đàm phán với Israel để thành lập nhà nước Palestine trên thực tế.
 +</p>
  
 +<​p>​Saeb Erekat sinh ngày 28 tháng 04 năm 1955 tại Abu-Dis Đông Giê-ru-sa-lem,​ nơi mà trên danh nghĩa là thuộc về Jordan. Sinh ra trong một gia đình Hồi giáo, Erekat là một trong bảy người con, với anh chị em của ông sống bên ngoài của Israel hoặc các vùng lãnh thổ Palestine. Erekat được đào tạo bài bản tại Hoa Kỳ và hoàn thành bằng tiến sĩ của ông về đề tài nghiên cứu Hòa bình và xung đột tại Đại học Bradford nước Anh. Sau khi đạt được học vị tiến sĩ trong các công trình nghiên cứu hòa bình tại Bradford, Erekat quay về Palestin và đảm nhận sứ mạng là nhà thương lượng cho công cuộc đấu tranh của nhân dân Palestin giành quyền tự quyết.
 +</p>
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1274
 +Cached time: 20181011053506
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.104 seconds
 +Real time usage: 0.137 seconds
 +Preprocessor visited node count: 283/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 6056/​2097152 bytes
 +Template argument size: 525/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 9/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 748/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.023/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 789 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​90.956 ​     1 -total
 + ​53.14% ​  ​48.333 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​42.71% ​  ​38.843 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Link_ch&#​7871;​t
 + ​38.63% ​  ​35.134 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_ti&#​7875;​u_s&#​7917;​
 + ​36.25% ​  ​32.974 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 + ​33.10% ​  ​30.103 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​7917;​a_ch&#​7919;​a
 + ​29.66% ​  ​26.976 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​X&#​7917;​_l&​yacute;​_th&#​7875;​_lo&#​7841;​i
 + ​28.62% ​  ​26.034 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  5.16%    4.692      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&#​7901;​i_gian_s&#​7889;​ng
 +  3.90%    3.544      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Column-count
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​823809-0!canonical and timestamp 20181011053506 and revision id 26032631
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
318230-saeb-erekat-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)