User Tools

Site Tools


318530-ph-c-th-i-ninh-ph-c-la-gi

Phước Thái là một xã thuộc huyện Ninh Phước

Vị trí địa lý[sửa | sửa mã nguồn]

Hành chính[sửa | sửa mã nguồn]

Xã Phước Thái có 8 thôn: thôn Hoài Trung, thôn Hoài Ni, thôn Thái Giao, thôn Thái Hoà, thôn Như Bình, thôn Như Ngọc, thôn Đá Trắng và thôn Tà Dương. Trong đó thôn Hoài Ni được chia tách từ thôn Hoài Trung, thôn Thái Hòa được chia tách từ thôn Thái Giao, thôn Như Ngọc được chia tách từ thôn Như Bình vào năm 2007.[1]

  • Thôn Hoài Trung có 333 hộ với 2.101 nhân khẩu, diện tích đất khu dân cư: 78,45 ha. Phía Đông giáp thôn Thái Giao; phía Tây giáp thôn Tà Dương; phía Nam giáp thôn Thái Hoà; phía Bắc giáp thôn Hoài Ni và thôn Tà Dương.
  • Thôn Hoài Ni có 325 hộ với 2.002 khẩu, diện tích đất khu dân cư: 460,92 ha. Phía Đông giáp xã Phước Hậu; phía Tây giáp xã Phước Vinh; phía Nam giáp thôn Tà Dương, thôn Hoài Trung và thôn Thái Giao; phía Bắc giáp xã Phước Sơn và xã Phước Vinh.
  • Thôn Thái Giao có 169 hộ với 894 nhân khẩu, diện tích đất khu dân cư: 72,07 ha. Phía Đông giáp xã Phước Hậu; phía Tây giáp thôn Hoài Trung; phía Nam giáp thôn Thái Hoà, phía Bắc giáp thôn Hoài Ni.
  • Thôn Thái Hòa có 148 hộ với 740 khẩu, diện tích đất khu dân cư: 238,94 ha. Phía Đông giáp xã Phước Hậu; phía Tây giáp thôn Như Bình; phía Nam giáp thôn Như Bình; phía Bắc giáp thôn Thái Giao và Hoài Trung.
  • Thôn Như Bình có 333 hộ với 1.784 nhân khẩu, diện tích đất khu dân cư: 270,39 ha. Phía Đông giáp xã Phước Hậu; phía Tây giáp thôn Đá Trắng; phía Nam giáp thôn Như Ngọc; phía Bắc giáp thôn Thái Hoà.
  • Thôn Như Ngọc có 281 hộ với 1.482 khẩu, diện tích đất khu dân cư: 182,62 ha. Phía Đông giáp xã Phước Hậu; phía Tây giáp thôn Đá Trắng; phía Nam giáp thôn Đá Trắng; phía Bắc giáp thôn Như Bình.
318530-ph-c-th-i-ninh-ph-c-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)