User Tools

Site Tools


318630-phim-truy-n-h-nh-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

318630-phim-truy-n-h-nh-la-gi [2018/11/07 17:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Phim truyền hình</​b>​ hay <​b>​phim bộ</​b>​ (tiếng Anh: <​b>​television drama</​b>​ hay <​b>​television drama series</​b>​) là các thể loại phim được sản xuất đại trà để phát sóng trên các kênh truyền hình một cách rộng rãi.
 +</​p><​p>​Tuy không thu tiền trực tiếp từ người xem truyền hình nhưng phim truyền hình có thể kiếm tiền nếu chúng thu hút nhiều người xem, và do đó bán được các quảng cáo giá cao xen kẽ trong thời gian chiếu phim. Bên cạnh đó, một phần trong doanh thu của phim truyền hình cũng đến từ cước phí truyền hình cáp.
 +</​p><​p>​Chúng có thể được thu hình trên băng từ, đĩa kỹ thuật số hoặc trên cả phim nhựa 16 ly. Đặc điểm chung là khuôn hình thường hẹp, cỡ cảnh thường lớn hơn phim điện ảnh chiếu rạp, do hạn chế đáng kể về độ lớn và cả chiều sâu cũng như độ nét của màn ảnh tivi. Vì vậy phim truyền hình cũng có những hạn chế nghệ thuật thẩm mỹ nhất định so với phim điện ảnh.
 +</​p><​p>​Phim truyền hình có nhiều loại như phim điện ảnh là phim truyện, phim tài liệu, phim hoạt hình.
 +</​p><​p>​Phim truyền hình có giá thành rẻ hơn phim điện ảnh chiếu rạp nhiều lần do công nghệ - kỹ thuật chế tác đơn giản, gọn nhẹ và nhanh hơn. Tuy nhiên để làm được phim truyền hình hay nhiều người xem và ăn khách vẫn là công việc khó khăn không kém so với làm phim điện ảnh, vẫn là sự sáng tạo khổ công và tài năng cao.
 +</p>
  
 +<​p>​Đối với người Việt Nam nói riêng và người châu Á nói chung, "<​b>​phim truyền hình</​b>"​ không tương đương với cụm từ tiếng Anh "<​i>​television film</​i>"​ (tức <​b>​điện ảnh truyền hình</​b>​ hay <​b>​điện ảnh chiếu trên truyền hình</​b>​),​ mà tương đương với "<​i>​television drama</​i>"​ hay "<​i>​television drama series</​i>"​ (người Việt Nam quen gọi là "phim bộ" hay "phim truyện"​). Nói cách khác, "phim truyền hình" của Việt Nam là loại hình phim chiếu dài kì trên truyền hình và được chia thành nhiều tập, chứ không phải loại hình điện ảnh có nội dung gói gọn chỉ trong một thời gian nhất định như "​film"​. Cho đến nay, Việt Nam chưa bao giờ sản xuất điện ảnh truyền hình thực thụ.
 +</​p><​p>​Hiện nay ở Việt Nam hàng năm sản xuất khoảng sáu, bảy trăm đầu phim truyện truyền hình, mới đảm bảo được khoảng vài chục phần trăm thời lượng phát sóng phim truyện cho truyền hình cả nước. Số phim truyền hình còn lại được chiếu thường là phim của Hồng Kông, Hàn Quốc, Đài Loan, Mỹ, Trung Quốc, Nga, Ý... Các đài nhà nước có xưởng phim truyền hình lớn nhất nước là VFC - Trung tâm Sản xuất Phim truyền hình Đài Truyền hình Việt Nam, Hãng phim Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh (TFS). Ngoài ra nhiều đài cấp tỉnh cũng làm phim truyền hình - truyện và tài liệu - để phát sóng và trao đổi với các đài khác trong nước.
 +</​p><​p>​Hiện phim truyền hình Việt Nam mới chủ yếu phục vụ phát sóng trong nước cho người dân có máy tại nhà xem miễn phí (trừ số ít có thu tiền qua cáp và các tivi thuê bao) chứ chưa đủ chất lượng và khả năng vươn ra thị trường thế giới.
 +</p>
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1318
 +Cached time: 20181020152719
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.092 seconds
 +Real time usage: 0.110 seconds
 +Preprocessor visited node count: 235/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 19196/​2097152 bytes
 +Template argument size: 241/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.012/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 757 KB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​60.133 ​     1 -total
 + ​74.05% ​  ​44.530 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_phim_truy&#​7873;​n_h&​igrave;​nh
 + ​70.16% ​  ​42.188 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 + ​58.54% ​  ​35.204 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 + ​21.12% ​  ​12.701 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Phim_truy&#​7873;​n_h&​igrave;​nh
 + ​17.40% ​  ​10.462 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_&#​273;​i&#​7873;​u_h&#​432;&#​7899;​ng
 +  4.51%    2.709      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​6507-0!canonical and timestamp 20181020152719 and revision id 39486859
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
318630-phim-truy-n-h-nh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)