User Tools

Site Tools


319430-marie-rottrov-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

319430-marie-rottrov-la-gi [2018/11/07 17:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Marie Rottrová</​b>​ (sinh ngày 13 tháng 11 năm 1941 tại Ostrava - Hrušov) - biệt danh <​i>​Madam Soul</​i>​ (Quý bà Tâm hồn) - là một ca sĩ, nhà soạn nhạc, nhà sản xuất âm nhạc Tiệp Khắc (trước đây) và Cộng hòa Séc (hiện nay).
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p>​Marie Rottrová sinh ra trong một gia đình có truyền thống âm nhạc, cha bà là một nghệ sĩ chơi đàn organ, còn mẹ là một ca sĩ.
 +</p>
 +<​h3><​span id="​Ca_kh.C3.BAc_n.E1.BB.95i_ti.E1.BA.BFng"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Ca_khúc_nổi_tiếng">​Ca khúc nổi tiếng</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​ul><​li><​i>​Con ngựa trắng</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Dòng sông tình yêu</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Čím zvoní píseň má</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Tình yêu</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Chẳng có chi</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Markétka</​i></​li>​
 +<​li><​i>​To mám tak ráda</​i></​li>​
 +<​li><​i>​S tím bláznem si nic nezačínej</​i>​ (song ca với Pavel Bobek)</​li>​
 +<​li><​i>​Lásko voníš deštěm</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Skořápky ořechů</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Ty kdo jdeš kolem</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Měli jsme se potkat dřív</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Večerem zhýčkaná</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Ten vůz už jel</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Zřejme letos nikde nejsou kytky</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Lakomá</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Žaluzie</​i></​li></​ul><​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Album">​Album</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​h4><​span id="​.C4.90.C4.A9a_than"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Đĩa_than">​Đĩa than</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h4>​
 +<​ul><​li><​i>​Flamengo</​i>​ – Supraphon, 1970, pro distrubuci SSSR firma Melodia v licenci Supraphon</​li>​
 +<​li><​i>​This Is Our Soul</​i>​ – Supraphon/​Artia,​ 1971</​li>​
 +<​li><​i>​Marie Rottrová</​i>​ – Supraphon, 1972</​li>​
 +<​li><​i>​Plaměňáci a Marie Rottrová 75</​i>​ – Supraphon, 1976</​li>​
 +<​li><​i>​Pěšky po dálnici</​i>​ – Supraphon, 1977</​li>​
 +<​li><​i>​Rhytm And Romance</​i>​ – Supraphon, 1977</​li>​
 +<​li><​i>​Ty kdo jdeš kolem</​i>​ – Supraphon, 1980</​li>​
 +<​li><​i>​Muž č. 1</i> – Supraphon, 1981</​li>​
 +<​li><​i>​Marie Rottrová vypravuje pohádky Františka Nepila</​i>​ – Supraphon, 1982</​li>​
 +<​li><​i>​Já a Ty</​i>​ – Supraphon, 1983</​li>​
 +<​li><​i>​12× Marie Rottrová</​i>​ – Supraphon, 1985</​li>​
 +<​li><​i>​Mezi námi</​i>​ – Supraphon, 1986</​li>​
 +<​li><​i>​Marie &amp; spol.</​i>​ – Supraphon, 1987</​li>​
 +<​li><​i>​Soul Feeling</​i>​ – Supraphon, 1988</​li>​
 +<​li><​i>​Důvěrnosti</​i>​ – Supraphon, 1989</​li>​
 +<​li><​i>​Chvíli můj, chvíli svůj</​i>​ – Monitor, 1992</​li></​ul><​h4><​span class="​mw-headline"​ id="​CD">​CD</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h4>​
 +<​ul><​li><​i>​Chvíli můj, chvíli svůj</​i>​ – Monitor, 1993</​li>​
 +<​li><​i>​Jeřabiny</​i>​ – B &amp; M Music, 1995</​li>​
 +<​li><​i>​Neberte nám princeznú</​i>​ – sountrack k filmu – BMB, 2001</​li>​
 +<​li><​i>​Ty kdo jdeš kolem</​i>​ – kompilace – Sony Music Bonton, 2001</​li>​
 +<​li><​i>​Podívej</​i>​ – BMG, 2001</​li>​
 +<​li><​i>​Všechno nejlepší</​i>​ – kompilace – Supraphon, 2003</​li>​
 +<​li><​i>​Jen ty a já</​i>​ – kompilace – Supraphon, 2004</​li>​
 +<​li><​i>​Všechno nejlepší 2</i> – kompilace – Supraphon, 2005</​li>​
 +<​li><​i>​Stopy</​i>​ – Universal music, 2009</​li>​
 +<​li><​i>​Osud mi tě přál</​i>​ – kompilace, Universal music, 2010</​li>​
 +<​li><​i>​Bộ sưu tập Vàng</​i>​ – kompilace, Supraphon, 2011</​li>​
 +<​li><​i>​Co mám, to dám</​i>​ – box 17CD + DVD, Supraphon, 2011</​li></​ul><​h4><​span class="​mw-headline"​ id="​DVD">​DVD</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h4>​
 +<​h3><​span id="​Phim_.C4.91.C3.A3_tham_gia"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Phim_đã_tham_gia">​Phim đã tham gia</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1244
 +Cached time: 20181030112443
 +Cache expiry: 3600
 +Dynamic content: true
 +CPU time usage: 0.120 seconds
 +Real time usage: 0.157 seconds
 +Preprocessor visited node count: 747/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 8465/​2097152 bytes
 +Template argument size: 629/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 16/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1843/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.035/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.6 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 122.229 ​     1 -total
 + ​61.79% ​  ​75.526 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_nh&#​7841;​c_s&#​297;​
 + ​56.08% ​  ​68.541 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​29.02% ​  ​35.473 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​21.66% ​  ​26.474 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​18.27% ​  ​22.334 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Br_separated_entries
 +  8.59%   ​10.503 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Birth_date_and_age
 +  3.86%    4.721      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​MONTHNAME
 +  2.66%    3.249      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_nh&#​7841;​c_s&#​297;/​color
 +  2.60%    3.178      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Column-count
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​827135-0!canonical and timestamp 20181030112443 and revision id 26144913
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
319430-marie-rottrov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)