User Tools

Site Tools


319530-ngh-a-ph-c-ngh-a-l-la-gi

Nghĩa Phúc là một xã thuộc thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái, Việt Nam. Xã nằm ở phía bắc của thị xã và tiếp giáp với Sơn A của huyện Văn Chấn ở phía bắc, xã Nghĩa Lợi của thị xã Nghĩa Lộ ở phía đông, phía đông nam là hai phường Pú Trạng và Trung tâm cùng thuộc thị xã, phía tây nam là xã Nghĩa Sơn của huyện Văn Chấn và phía tây là xã Nậm Lành cũng thuộc huyện Văn Chấn.

Xã Nghĩa Phúc có 10 thôn bản với diện tích 3,7127 km², dân số là 1849 người, mật độ cư trú là 498 người/km². Trong đó, dân tộc Kinh có 154 người, dân tộc Thái có 972 người các dân tộc khác có 722 người[1] xã Nghĩa Lợi nằm gọn giữa hai dòng suối Thia và suối Nung nên thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa lũ[2]

Trước đây, Nghĩa Phúc là một xã thuộc huyện Văn Chấn với diện tích 732,5 ha (7,325 km²) với dân số là khoảng 3248 người. Đến năm 1995, khi thị xã Nghĩa Lộ được thành lập, 331 hécta với 1.647 người của xã Nghĩa Phúc được chuyển về thị xã.[3] Đến năm 2003, xã Nghĩa Phúc được sáp nhập vào thị xã Nghĩa Lộ.[4] Đến năm 2010, số hộ nghèo của xã theo chuẩn của chính phủ Việt Nam là 15,8[5]%

319530-ngh-a-ph-c-ngh-a-l-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)