User Tools

Site Tools


320530-kim-hyong-jik-la-gi

Đây là một tên người Triều Tiên, họ là Kim.
Kim Hyong-jik
金亨稷 1.jpg
Chosŏn'gŭl 김형직
Hancha 金亨稷
Romaja quốc ngữ Gim Hyeong-jik
McCune–Reischauer Kim Hyŏng-jik

Kim Hyŏng-jik (sinh ngày 10 tháng 7 năm, 1894 – mất ngày 5 tháng 6 năm 1926) là cha của người sáng lập Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Kim Il-sung, là ông nội của nhà lãnh đạo Triều Tiên tiếp theo, Kim Jong-il và là cụ nội của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Kim Bo-hyon
1871–1955
Kim Hyong-jik
1894–1926
Kang Pan-sŏk
1892–1932
Kim Jong-suk
1919–1949
Kim Il-sung
1912–1994
Kim Sung-ae
1928–?
Kim Yong-ju
1920–
Kim Young-sook
1947–
Song Hye-rim
1937–2002
Kim Jong-il
1941–2011
Ko Yong-hui
1953–2004
Kim Ok
1964–
Kim Kyong-hui
1946–
Jang Sung-taek
1946–2013
Kim Pyong-il
1954–
Kim Sul-song
1974–
Kim Jong-nam
1971–2017
Kim Jong-chul
1981–
Kim Jong-un
1983–
Ri Sol-ju
k. 1986
Kim Yo-jong
1987–
Kim Han-sol
1995–
Kim Ju-ae
k. 2012
  • The Kim Jong Il succession problem (talks about his ancestry)[liên kết hỏng]
  • USS General Sherman Incident
320530-kim-hyong-jik-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)