User Tools

Site Tools


321530-minneapolis-saint-paul-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

321530-minneapolis-saint-paul-la-gi [2018/11/07 17:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output">​
  
 +<​p><​b>​Minneapolis-Saint Paul</​b>​ là một vùng đô thị ở tiểu bang Minnesota, Hoa Kỳ. Các thành phố chính của vùng đô thị này là Minneapolis và Saint Paul. Theo điều tra dân số năm 2010 của Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, vùng đô thị này có tổng dân số 3,27 triệu người, là vùng đô thị lớn thứ 16 trong các vùng đô thị Hoa Kỳ.
 +Minneapolis-Saint Paul là khu vực đô thị đông dân nhất trong tiểu bang Minnesota, Hoa Kỳ, và bao gồm 186 thành phố và thị trấn ​ được xây dựng xung quanh các con sông Mississippi,​ Minnesota và St Croix. Khu vực này cũng có biệt danh là thành phố Twin cho hai thành phố lớn nhất, Minneapolis,​ với dân số cao nhất, và Saint Paul, thủ phủ bang. Đây là một ví dụ điển hình của các thành phố sinh đôi về vị trí địa lý.
 +</​p><​p>​Khu vực này là một phần của một bộ phận của khu vực điều tra dân số lớn hơn của Mỹ có tên Minneapolis-St. Paul-Bloomington,​ MN-WI, bao gồm 11 quậntại tiểu bang Minnesota và hai quận ở Wisconsin. Khu vực rộng hơn, khu vực thống kê kết hợp được gọi là Minneapolis-St. Paul-St. Cloud, MN-WI với dân số 3.615.902 người của theo cuộc tổng điều tra dân số 2010, xếp hạng đông dân thứ 13 ở Mỹ
 +</​p><​p>​Để nhắc nhở mọi người đã thực sự có hai thành phố, người ta bắt đầu sử dụng các cụm từ Dual Cities (hai thành phố) khoảng năm 1872, phát triển thành thành phố sinh đôi. Mặc dù có biệt danh sinh đôi, hai thành phố là đô thị độc lập với biên giới được xác định và khá khác biệt với nhau. Minneapolis là hơi trẻ hơn và với những tòa nhà chọc trời hiện đại. Saint Paul đã được ví như một thành phố bờ biển phía Đông Hoa Kỳ hoặc một thành phố châu Âu với các khu phố cổ kính, và một bộ sưu tập lớn các kiến ​​trúc cuối Victoria được bảo quản tốt. Cũng lưu ý một số nền văn hóa khác nhau của hai thành phố Minneapolis là chịu ảnh hưởng của đầu (và vẫn có ảnh hưởng) di sản Scandinavian / Lutheran và tự hào có cộng đồng lớn nhất Somali ở Bắc Mỹ, trong khi Saint Paul đã chịu ảnh hưởng của thời kỳ đầu Pháp, Ailen và Công giáo Đức và một cộng đồng người H'​Mông tăng trưởng.
 +</​p><​p>​Ngày nay, hai thành phố trực tiếp gíp giới với nhau và các quận trung tâm hai thành phố có khoảng cách khoảng 9 dặm (14 km). Các thành phố thu hút hành khách từ xa như Rochester, St Cloud, Albert Lea, Mankato, La Crosse và Eau Claire.
 +Khu vực này có sân bay quốc tế Minneapolis−Saint Paul.
 +</p>
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1252
 +Cached time: 20181016034326
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.220 seconds
 +Real time usage: 0.284 seconds
 +Preprocessor visited node count: 876/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 81745/​2097152 bytes
 +Template argument size: 15378/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 11/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 6561/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.045/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.44 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 157.860 ​     1 -total
 + ​41.09% ​  ​64.871 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​34.74% ​  ​54.847 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​V&​ugrave;​ng_&#​273;&​ocirc;​_th&#​7883;​_l&#​7899;​n_nh&#​7845;​t_Hoa_K&#​7923;​
 + ​32.63% ​  ​51.503 ​     5 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​19.14% ​  ​30.213 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox_with_columns
 + ​18.89% ​  ​29.817 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Minnesota
 + ​16.94% ​  ​26.741 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​US_state_navigation_box
 + ​14.45% ​  ​22.816 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_&#​273;​i&#​7873;​u_h&#​432;&#​7899;​ng
 +  8.29%   ​13.091 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  2.98%    4.704      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Flagdeco
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​823993-0!canonical and timestamp 20181016034326 and revision id 22396022
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
321530-minneapolis-saint-paul-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)