User Tools

Site Tools


322530-jeremy-clarkson-s-extreme-machines-la-gi

Jeremy Clarkson's Extreme Machines là phim tài liệu 6 tập, được phát sóng đầu tiên trên kênh BBC Two vào năm 1998. Những tập phim này được dẫn bởi Jeremy Clarkson, thử nghiệm một loạt các xe hơi, máy bay phản lực và xuồng máy.

# Tựa đề Ngày phát sóng Chủ đề
1 Earth, Wind, Fire & Air 8 tháng 1 năm 1998
  • Reno Air Races ở Nevada
  • Phản lực cơ riêng Boeing 747 của U2
  • Xuồng máy Công thức 1
2 Powerrrrr! 15 tháng 1 năm 1998
  • Siêu tàu chở dầu Jahre Viking
  • Tàu con thoi 17.500 dặm Anh một giờ (28.200 km/h)
  • Xuồng máy Lớp 1 150 dặm Anh một giờ (240 km/h)
3 Racing Masters 22 tháng 1 năm 1998
4 The War Machines 29 tháng 1 năm 1998
  • Xuồng máy R.I.V.A
  • Trực thăng chiến đấu tại Georgia, Hoa Kỳ
  • Phương tiện chiến đấu tự chế ở Bắc Cực
5 High Class Marvels 5 tháng 2 năm 1998
6 Weird And Wonderful 12 tháng 2 năm 1998
322530-jeremy-clarkson-s-extreme-machines-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)