User Tools

Site Tools


323130-tr-ng-trung-h-c-ph-th-ng-chuy-n-l-qu-n-ninh-thu-n-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

323130-tr-ng-trung-h-c-ph-th-ng-chuy-n-l-qu-n-ninh-thu-n-la-gi [2018/11/07 17:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​table class="​infobox"​ style="​width:​22em;​background:​ #​ffffff;"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​background:​ #​ffffff;">​Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Khẩu hiệu</​th><​td>​
 +Hiền tài là nguyên khí của quốc gia</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:#​d9d9d9;​text-color:#​930011;">​Thông tin chung</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Loại hình</​th><​td>​
 +Trung học phổ thông công lập</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Thành lập</​th><​td>​
 +2008</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:#​d9d9d9;​text-color:#​930011;">​Tổ chức và quản lý</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Hiệu trưởng</​th><​td>​
 +Trần Thanh Tuấn</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Hiệu phó</​th><​td>​
 +<​p>​Phạm Văn Phú
 +</p>
 +Trần Văn Trung</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Giáo viên</​th><​td>​
 +66</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Học sinh</​th><​td>​
 +702</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:#​d9d9d9;​text-color:#​930011;">​Thông tin khác</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Địa chỉ</​th><​td>​
 +Đường Nguyễn Công Trứ, phường Mỹ Hải</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Vị trí</​th><​td>​
 +Phan Rang - Tháp Chàm,, tỉnh Ninh Thuận, Việt Nam</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Điện thoại</​th><​td>​
 +0259 3826118</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Email</​th><​td>​
 +[email protected]</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Website</​th><​td>​
 +[1]</​td></​tr><​tr style="​display:​none"><​td colspan="​2">​
 +</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn</​b>​ là trường trung học phổ thông công lập nằm ở thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.<​sup id="​cite_ref-a_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​ad/​LQDNT.jpg/​220px-LQDNT.jpg"​ width="​220"​ height="​165"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​ad/​LQDNT.jpg/​330px-LQDNT.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​ad/​LQDNT.jpg/​440px-LQDNT.jpg 2x" data-file-width="​3264"​ data-file-height="​2448"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Một góc trường THPT chuyên Lê Qúy Đôn, Ninh Thuận</​div></​div></​div>​
  
 +
 +
 +<​h3><​span id="​Tr.C6.B0.E1.BB.9Bc_n.C4.83m_2008"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Trước_năm_2008">​Trước năm 2008</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​p>​Trước khi có quyết định thành lập chính thức, trường đã tuyển 210 học sinh khóa 2006 và thực hiện công tác học tập - giảng dạy tại trường Trung học phổ thông Chu Văn An.
 +</p>
 +<​h3><​span id="​N.C4.83m_h.E1.BB.8Dc_2008_-_nay"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Năm_học_2008_-_nay">​Năm học 2008 - nay</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​p>​Trường được thành lập theo quyết định số 4666/​QĐ-UBND ngày 04/08/2008 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.<​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup>​ Buổi lễ khai giảng đầu tiên được diễn ra vào ngày 03/09/2008 và là ngày kỉ niệm thành lập trường.
 +</​p><​p>​Năm học 2010 - 2011, trường có 29 lớp, trong đó có 23 lớp chuyên và 06 lớp không chuyên, là năm học đầu tiên có đủ cả ba khối lớp. Tổng số học sinh toàn trường: 936. Cán bộ, giáo viên, công nhân viên: 66 người, trong đó có 34 thạc sĩ.
 +</p>
 +
 +<​p>​Mặc dù hàng năm, trường thông báo tuyển sinh 9 khối chuyên, tuy nhiên do số lượng đăng ký quá ít nên trường vẫn còn thiếu một số khối chuyên, nhất là hai khối Sử, Địa.
 +</p>
 +<​ul><​li>​Khóa 2006 có 5 khối chuyên với 5 lớp: Toán, Lý, Hóa, Văn và Anh.</​li>​
 +<​li>​Khóa 2008 có 6 khối chuyên với 7 lớp: Toán 1, Toán 2, Lý, Hóa, Tin, Văn và Anh.</​li>​
 +<​li>​Khóa 2009 có 7 khối chuyên với 8 lớp: Toán 1, Toán 2, Lý, Hóa, Sinh - Tin, Văn, Anh 1 và Anh 2.</​li>​
 +<​li>​Khóa 2010 có 7 khối chuyên với 7 lớp: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin, Văn và Anh.</​li>​
 +<​li>​Khóa 2011 có 6 khối chuyên với 7 lớp: Toán 1, Toán 2, Lý, Hóa, Sinh, Văn và Anh.</​li>​
 +<​li>​Khóa 2012, 2013 và 2014 có 5 khối chuyên với 5 lớp: Toán, Lý, Hóa, Văn và Anh.</​li>​
 +<​li>​Khóa 2015 có 7 khối chuyên với 7 lớp: Toán, Lý, Hóa, Anh, Sinh, Tin và Văn.</​li>​
 +<​li>​Khoá 2016 có 7 khối chuyên với 5 lớp: Toán, Lý - Sinh, Anh - Tin, Hóa, Văn</​li></​ul><​p>​Ngoài ra, ở mỗi khóa, trường còn có thêm 2 lớp không chuyên A1 và A2, dành cho các học sinh có điểm tuyển sinh đầu vào đạt chuẩn vào trường nhưng không đạt chuẩn vào lớp chuyên và các học sinh lớp chuyên nhưng có điểm trung bình cuối năm không đạt loại Khá - Giỏi.
 +</p>
 +
 +<​p>​Hiện tại, trường có 08 tổ bộ môn: Toán - Tin, Vật lý – Công nghệ, Hóa - Sinh - Công nghệ, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Sử - Địa - Giáo dục công dân, Thể dục - Giáo dục quốc phòng - an ninh và Văn phòng.
 +</p>
 +
 +<​p>​Năm 2011, Trường nằm trong danh sách 200 trường phổ thông trung học có điểm thi đại học cao nhất nước theo công bố của Cục Công nghệ Thông tin, Bộ Giáo dục và Đào tạo.<​sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup>​ Trường xếp hạng 73 trong top 100 trường Trung học phổ thông thuộc bảng xếp hạng của Cục Công nghệ Thông tin, Bộ Giáo dục Đào tạo công bố.<​sup id="​cite_ref-a_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ Tại hội thi Olympic lần thứ 17 tại Cần Thơ, trường đạt thứ hạng 34 trên tổng số 94 đoàn tham dự với 8 huy chương bạc và 12 huy chương đồng.<​sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup></​p>​
 +<​h3><​span id="​.C4.90.C6.B0.E1.BB.9Dng_l.C3.AAn_.C4.91.E1.BB.89nh_Olympia"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Đường_lên_đỉnh_Olympia">​Đường lên đỉnh Olympia</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<table class="​wikitable"><​tbody><​tr><​th>​Tên khai sinh
 +</th>
 +<​th>​Lớp
 +</th>
 +<​th>​Năm học
 +</th>
 +<​th>​Năm Olympia
 +</th>
 +<​th>​Tuần
 +</th>
 +<​th>​Tháng
 +</th>
 +<​th>​Quý
 +</th>
 +<​th>​Năm
 +</​th></​tr><​tr><​td>​Lê Bảo Lộc
 +</td>
 +<​td>​12 Tin
 +</td>
 +<​td>​2010 - 2011
 +</td>
 +<​td>​Olympia 11
 +</td>
 +<​td>​Giải Nhất - 230 điểm
 +</td>
 +<​td>​Giải Nhất - 200 điểm
 +</td>
 +<​td>​Giải Nhất - 270 điểm
 +</td>
 +<​td>​Giải Ba - 120 điểm<​sup id="​cite_ref-b_5-0"​ class="​reference">​[5]</​sup></​td></​tr><​tr><​td>​Nguyễn Châu Tân
 +</td>
 +<​td>​12 Anh
 +</td>
 +<​td>​2012 - 2013
 +</td>
 +<​td>​Olympia 13
 +</td>
 +<​td>​Giải Nhất - 270 điểm
 +</td>
 +<​td>​Giải Ba - 135 điểm
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Phan Đỗ Trọng
 +</td>
 +<​td>​12 Toán 2
 +</td>
 +<​td>​2013 - 2014
 +</td>
 +<​td>​Olympia 14
 +</td>
 +<​td>​Giải Nhất - 300 điểm
 +</td>
 +<​td>​Giải Nhì - 240 điểm
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Huỳnh Nguyễn Hồng Chiến
 +</td>
 +<​td>​12 Toán
 +</td>
 +<​td>​2014 - 2015
 +</td>
 +<​td>​Olympia 15
 +</td>
 +<​td>​Giải Nhất - 460 điểm
 +</td>
 +<​td>​Giải Nhất - 280 điểm
 +</td>
 +<​td>​Giải Nhì - 175 điểm
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Lê Quang Tuệ
 +</td>
 +<​td>​11 Anh
 +</td>
 +<​td>​2015 - 2016
 +</td>
 +<​td>​Olympia 16
 +</td>
 +<​td>​Giải Nhì - 220 điểm
 +</td>
 +<​td>​Giải Ba - 130 điểm
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Hàng Kim Định
 +</td>
 +<​td>​11 Hóa
 +</td>
 +<​td>​2016 - 2017
 +</td>
 +<​td>​Olympia 17
 +</td>
 +<​td>​Giải Nhì - 180 điểm
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Nguyễn Đỗ Hoàng Giang
 +</td>
 +<​td>​11 Toán
 +</td>
 +<​td>​2017 - 2018
 +</td>
 +<​td>​Olympia 18
 +</td>
 +<​td>​Giải Nhất - 340 điểm
 +</td>
 +<​td>​Giải Ba - 190 điểm
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr></​tbody></​table>​
 +
 +
 +
 +<​ol><​li>​Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn: Hiệu quả từ mô hình các CLB học tập</​li></​ol><​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1324
 +Cached time: 20181011101001
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.104 seconds
 +Real time usage: 0.131 seconds
 +Preprocessor visited node count: 839/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 16503/​2097152 bytes
 +Template argument size: 674/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 7/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 6884/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.037/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.11 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 101.468 ​     1 -total
 + ​53.44% ​  ​54.228 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_tr&#​432;&#​7901;​ng_h&#​7885;​c
 + ​46.22% ​  ​46.897 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​42.46% ​  ​43.079 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​30.19% ​  ​30.637 ​     5 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  8.59%    8.720      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Br_separated_entries
 +  3.74%    3.796      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Column-count
 +  2.44%    2.478      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​M&#​7909;​c_&#​273;&#​432;&#​7907;​c_ph&​acirc;​n_t&​aacute;​ch_b&#​7857;​ng_d&#​7845;​u_ph&#​7849;​y
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​825087-0!canonical and timestamp 20181011101001 and revision id 41011289
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
323130-tr-ng-trung-h-c-ph-th-ng-chuy-n-l-qu-n-ninh-thu-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)