User Tools

Site Tools


323930-khu-c-ng-nghi-p-ng-nam-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

323930-khu-c-ng-nghi-p-ng-nam-la-gi [2018/11/07 17:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Khu công nghiệp Đông Nam</​b>​ là khu công nghiệp được quy hoạch theo quyết định 5945/​QĐ-ủy ban nhân dân của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Tổng diện tích 342 ha. Theo quy hoạch được duyệt, đây là khu công nghiệp sạch, có công nghệ tiên tiến.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p>​Khu công nghiệp này nằm ở xã Bình Mỹ và Hòa Phú, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh trong đó 227 ha nằm trong địa phận xã Bình Mỹ và 115 ha nằm trong địa phận xã Hòa Phú:
 +</​p><​p>​Phía đông giáp tỉnh lộ 9, phía bắc giáp khu dân cư hiện hữu và tỉnh lộ 8, phía tây giáp đường Bến Than, phía Nam giáp với đất nông nghiệp và một phần kênh Bà Bếp
 +</​p><​p>​Trong đó đất dân dụng là khoản 55 ha bao gồm đất nhà ở, tái định cư, đất công trình công cộng, dịch vụ đô thị và giáo dục. Còn lại 287 ha là đất công nghiệp
 +</p>
 +
 +<​h3><​span id="​C.C3.A1c_s.E1.BA.A3n_ph.E1.BA.A9m_khuy.E1.BA.BFn_kh.C3.ADch_.C4.91.E1.BA.A7u_t.C6.B0"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Các_sản_phẩm_khuyến_khích_đầu_tư">​Các sản phẩm khuyến khích đầu tư</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​p>​Danh mục các ngành được khuyến khích đầu tư:
 +</p>
 +<​ul><​li>​Cơ khí chế tạo máy</​li>​
 +<​li>​Điện tử</​li>​
 +<​li>​Công nghệ thông tin</​li>​
 +<​li>​Sản xuất các sản phẩm hóa dược, thảo dược, thuốc y tế</​li>​
 +<​li>​Thực phẩm và đồ uống</​li>​
 +<​li>​Sản xuất vật liệu xây dựng, trang trí nội thất.</​li>​
 +<​li>​Sản xuất dụng cụ Thể dục thể thao.</​li>​
 +<​li>​Hóa chất công nghiệp nhựa</​li>​
 +<​li>​Cao su kỹ thuật cao</​li></​ul>​
 +
 +<​p>​Quy hoạch chi tiết 1/2000 Khu công nghiệp Đông Nam Củ Chi và khu dân cư phục vụ công nghiệp xã Bình Mỹ và Hòa Phú
 +Thông tin về Khu công nghiệp Đông Nam
 +</p>
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1257
 +Cached time: 20181017014236
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.064 seconds
 +Real time usage: 0.096 seconds
 +Preprocessor visited node count: 184/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 7092/​2097152 bytes
 +Template argument size: 128/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.019/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 775 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​70.910 ​     1 -total
 + ​73.18% ​  ​51.891 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Orphan
 + ​66.85% ​  ​47.406 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_b&​aacute;​o
 + ​22.50% ​  ​15.952 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai
 + ​20.42% ​  ​14.480 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 + ​11.26% ​   7.981      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  3.96%    2.808      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  3.23%    2.294      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​PAGENAMEU
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​827489-0!canonical and timestamp 20181017014236 and revision id 41160361
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
323930-khu-c-ng-nghi-p-ng-nam-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)