User Tools

Site Tools


325430-balashikha-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

325430-balashikha-la-gi [2018/11/07 17:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Balashikha</​b>​ (tiếng Nga: <span lang="​ru"​ title="​Văn bản tiếng Nga">​Балашиха</​span>,​ <​small>​IPA</​small>​ [bəɫɐˈʂɨxə]) là một thành phố Nga. Thành phố này thuộc chủ thể Moskva Oblast. Thành phố có dân số 147.909 người (theo điều tra dân số năm 2002. Đây là thành phố lớn thứ 115 của Nga theo dân số năm 2002. Dân số qua các thời kỳ: 215.353 (điều tra dân số năm 2010 kết quả sơ bộ);<​sup id="​cite_ref-2010Census_3-0"​ class="​reference">​[3]</​sup>​ 147.909 (điều tra dân số năm 2002);<​sup id="​cite_ref-PopCensus_4-0"​ class="​reference">​[4]</​sup>​ 135.841 (điều tra dân số năm 1989);<​sup id="​cite_ref-Census1989_5-0"​ class="​reference">​[5]</​sup>​ 92,400 (1970).
 +Hệ thống sông Pekhorka nằm trên một vùng có chiều dài bắc-nam 40 kilômét (25 mi) và đông tây 20 kilômét (12 mi) và nhiều hồ nhỏ đã được tạo ra bởi các con đập để cấp thủy năng cho các nhà máy bông vào thế kỷ 19.
 +</p>
  
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-RuTime-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span lang="​ru"​ title="​Văn bản tiếng Nga">​Правительство Российской Федерации. Федеральный закон №107-ФЗ от 3 июня 2011 г. «Об исчислении времени»,​ в ред. Федерального закона №271-ФЗ от 03 июля 2016 г. «О внесении изменений в Федеральный закон "Об исчислении времени"​». Вступил в силу по истечении шестидесяти дней после дня официального опубликования (6 августа 2011 г.). Опубликован:​ "​Российская газета",​ №120, 6 июня 2011 г.</​span>​ (Chính phủ Liên bang Nga. Luật liên bang #​107-FZ of 2011-06-31 <​i>​Về việc tính toán thời gian</​i>,​ as amended by the Luật Liên bang #​271-FZ of 2016-07-03 <​i>​Về việc sửa đổi luật liên bang "Về việc tính toán thời gian"</​i>​. Có hiệu lực từ  6 ngày sau ngày công bố chính thức.).</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-gr-2"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation book"><​i>​Энциклопедия Города России</​i>​. Moskva: Большая Российская Энциклопедия. 2003. tr. 35. ISBN 5-7107-7399-9.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ABalashikha&​amp;​rft.btitle=%D0%AD%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F+%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&​amp;​rft.date=2003&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.isbn=5-7107-7399-9&​amp;​rft.pages=35&​amp;​rft.place=Moskva&​amp;​rft.pub=%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%AD%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-2010Census-3"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web"><​span lang="​ru"​ title="​Văn bản tiếng Nga">​Федеральная служба государственной статистики</​span>​ (Cục Thống kê quốc gia Liên bang Nga) (2011). “<span lang="​ru"​ title="​Văn bản tiếng Nga">​Предварительные итоги Всероссийской переписи населения 2010 года</​span>​[[Thể loại:Bài viết có văn bản tiếng Nga]] (<​i>​Kết quả sơ bộ Điều tra dân số toàn Nga năm 2010</​i>​)”. <​i><​span lang="​ru"​ title="​Văn bản tiếng Nga">​Всероссийская перепись населения 2010 года</​span>​ (Điều tra dân số toàn Nga năm 2010)</​i>​ (bằng tiếng Nga). Cục Thống kê quốc gia Liên bang Nga<span class="​reference-accessdate">​. Truy cập 25 tháng 4 năm 2011</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ABalashikha&​amp;​rft.atitle=%3Cspan+lang%3D%22ru%22+title%3D%22V%C4%83n+b%E1%BA%A3n+ti%E1%BA%BFng+Nga%22%3E%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8+%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+2010+%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%3C%2Fspan%3ETh%E1%BB%83+lo%E1%BA%A1i%3AB%C3%A0i+vi%E1%BA%BFt+c%C3%B3+v%C4%83n+b%E1%BA%A3n+ti%E1%BA%BFng+Nga+%28K%E1%BA%BFt+qu%E1%BA%A3+s%C6%A1+b%E1%BB%99+%C4%90i%E1%BB%81u+tra+d%C3%A2n+s%E1%BB%91+to%C3%A0n+Nga+n%C4%83m+2010%29&​amp;​rft.au=%3Cspan+lang%3D%22ru%22+title%3D%22V%C4%83n+b%E1%BA%A3n+ti%E1%BA%BFng+Nga%22%3E%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%3C%2Fspan%3ETh%E1%BB%83+lo%E1%BA%A1i%3AB%C3%A0i+vi%E1%BA%BFt+c%C3%B3+v%C4%83n+b%E1%BA%A3n+ti%E1%BA%BFng+Nga+%28C%E1%BB%A5c+Th%E1%BB%91ng+k%C3%AA+qu%E1%BB%91c+gia+Li%C3%AAn+bang+Nga%29&​amp;​rft.aulast=%3Cspan+lang%3D%22ru%22+title%3D%22V%C4%83n+b%E1%BA%A3n+ti%E1%BA%BFng+Nga%22%3E%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%3C%2Fspan%3ETh%E1%BB%83+lo%E1%BA%A1i%3AB%C3%A0i+vi%E1%BA%BFt+c%C3%B3+v%C4%83n+b%E1%BA%A3n+ti%E1%BA%BFng+Nga+%28C%E1%BB%A5c+Th%E1%BB%91ng+k%C3%AA+qu%E1%BB%91c+gia+Li%C3%AAn+bang+Nga%29&​amp;​rft.date=25+th%C3%A1ng+4+n%C4%83m+2011&​amp;​rft.genre=article&​amp;​rft.jtitle=%3Cspan+lang%3D%22ru%22+title%3D%22V%C4%83n+b%E1%BA%A3n+ti%E1%BA%BFng+Nga%22%3E%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+2010%26nbsp%3B%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%3C%2Fspan%3ETh%E1%BB%83+lo%E1%BA%A1i%3AB%C3%A0i+vi%E1%BA%BFt+c%C3%B3+v%C4%83n+b%E1%BA%A3n+ti%E1%BA%BFng+Nga+%28%C4%90i%E1%BB%81u+tra+d%C3%A2n+s%E1%BB%91+to%C3%A0n+Nga+n%C4%83m+2010%29&​amp;​rft.pub=C%E1%BB%A5c+Th%E1%BB%91ng+k%C3%AA+qu%E1%BB%91c+gia+Li%C3%AAn+bang+Nga&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.perepis-2010.ru%2Fresults_of_the_census%2Fresults-inform.php&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span>​ </​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-PopCensus-4"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web"><​span lang="​ru"​ title="​Văn bản tiếng Nga">​Федеральная служба государственной статистики</​span>​ (Cục Thống kê quốc gia Liên bang Nga) (21 tháng 5 năm 2004). “<span lang="​ru"​ title="​Văn bản tiếng Nga">​Численность населения России,​ субъектов Российской Федерации в составе федеральных округов,​ районов,​ городских поселений,​ сельских населённых пунктов – районных центров и сельских населённых пунктов с населением 3 тысячи и более человек</​span>​[[Thể loại:Bài viết có văn bản tiếng Nga]] (<​i>​Dân số Nga, các chủ thể Liên bang Nga trong thành phần các vùng liên bang, các huyện, các điểm dân cư đô thị, các điểm dân cư nông thôn—các trung tâm huyện và các điểm dân cư nông thôn với dân số từ 3 nghìn người trở lên</​i>​)”. <​i><​span lang="​ru"​ title="​Văn bản tiếng Nga">​Всероссийская перепись населения 2002 года</​span>​ (Điều tra dân số toàn Nga năm 2002)</​i>​ (bằng tiếng Nga). Cục Thống kê quốc gia Liên bang Nga<span class="​reference-accessdate">​. Truy cập 23 tháng 3 năm 2010</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ABalashikha&​amp;​rft.atitle=%3Cspan+lang%3D%22ru%22+title%3D%22V%C4%83n+b%E1%BA%A3n+ti%E1%BA%BFng+Nga%22%3E%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%2C+%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B5+%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%2C+%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%2C+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%2C+%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%26nbsp%3B%E2%80%93+%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2+%D0%B8+%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D1%81+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC+3+%D1%82%D1%8B%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%B8+%D0%B8+%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B5+%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%3C%2Fspan%3ETh%E1%BB%83+lo%E1%BA%A1i%3AB%C3%A0i+vi%E1%BA%BFt+c%C3%B3+v%C4%83n+b%E1%BA%A3n+ti%E1%BA%BFng+Nga+%28D%C3%A2n+s%E1%BB%91+Nga%2C+c%C3%A1c+ch%E1%BB%A7+th%E1%BB%83+Li%C3%AAn+bang+Nga+trong+th%C3%A0nh+ph%E1%BA%A7n+c%C3%A1c+v%C3%B9ng+li%C3%AAn+bang%2C+c%C3%A1c+huy%E1%BB%87n%2C+c%C3%A1c+%C4%91i%E1%BB%83m+d%C3%A2n+c%C6%B0+%C4%91%C3%B4+th%E1%BB%8B%2C+c%C3%A1c+%C4%91i%E1%BB%83m+d%C3%A2n+c%C6%B0+n%C3%B4ng+th%C3%B4n%E2%80%94c%C3%A1c+trung+t%C3%A2m+huy%E1%BB%87n+v%C3%A0+c%C3%A1c+%C4%91i%E1%BB%83m+d%C3%A2n+c%C6%B0+n%C3%B4ng+th%C3%B4n+v%E1%BB%9Bi+d%C3%A2n+s%E1%BB%91+t%E1%BB%AB+3+ngh%C3%ACn+ng%C6%B0%E1%BB%9Di+tr%E1%BB%9F+l%C3%AAn%29&​amp;​rft.au=%3Cspan+lang%3D%22ru%22+title%3D%22V%C4%83n+b%E1%BA%A3n+ti%E1%BA%BFng+Nga%22%3E%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%3C%2Fspan%3ETh%E1%BB%83+lo%E1%BA%A1i%3AB%C3%A0i+vi%E1%BA%BFt+c%C3%B3+v%C4%83n+b%E1%BA%A3n+ti%E1%BA%BFng+Nga+%28C%E1%BB%A5c+Th%E1%BB%91ng+k%C3%AA+qu%E1%BB%91c+gia+Li%C3%AAn+bang+Nga%29&​amp;​rft.aulast=%3Cspan+lang%3D%22ru%22+title%3D%22V%C4%83n+b%E1%BA%A3n+ti%E1%BA%BFng+Nga%22%3E%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%3C%2Fspan%3ETh%E1%BB%83+lo%E1%BA%A1i%3AB%C3%A0i+vi%E1%BA%BFt+c%C3%B3+v%C4%83n+b%E1%BA%A3n+ti%E1%BA%BFng+Nga+%28C%E1%BB%A5c+Th%E1%BB%91ng+k%C3%AA+qu%E1%BB%91c+gia+Li%C3%AAn+bang+Nga%29&​amp;​rft.date=23+th%C3%A1ng+3+n%C4%83m+2010&​amp;​rft.genre=article&​amp;​rft.jtitle=%3Cspan+lang%3D%22ru%22+title%3D%22V%C4%83n+b%E1%BA%A3n+ti%E1%BA%BFng+Nga%22%3E%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+2002%26nbsp%3B%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%3C%2Fspan%3ETh%E1%BB%83+lo%E1%BA%A1i%3AB%C3%A0i+vi%E1%BA%BFt+c%C3%B3+v%C4%83n+b%E1%BA%A3n+ti%E1%BA%BFng+Nga+%28%C4%90i%E1%BB%81u+tra+d%C3%A2n+s%E1%BB%91+to%C3%A0n+Nga+n%C4%83m+2002%29&​amp;​rft.pub=C%E1%BB%A5c+Th%E1%BB%91ng+k%C3%AA+qu%E1%BB%91c+gia+Li%C3%AAn+bang+Nga&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.perepis2002.ru%2Fct%2Fdoc%2F1_TOM_01_04.xls&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span>​ </​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-Census1989-5"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“<​span lang="​ru"​ title="​Văn bản tiếng Nga">​Всесоюзная перепись населения 1989 г. Численность наличного населения союзных и автономных республик,​ автономных областей и округов,​ краёв, областей,​ районов,​ городских поселений и сёл-райцентров.</​span>​[[Thể loại:Bài viết có văn bản tiếng Nga]] (<​i>​Điều tra dân số toàn liên bang năm 1989. Dân số hiện tại của liên bang và các cộng hòa tự trị, tỉnh và vùng tự trị, krai, tỉnh, huyện, các điểm dân cư đô thị, và các làng trung tâm huyện.</​i>​)”. <​i><​span lang="​ru"​ title="​Văn bản tiếng Nga">​Всесоюзная перепись населения 1989 года</​span>​ (Điều tra dân số toàn liên bang năm 1989)</​i>​ (bằng tiếng Nga). <​i>​Demoscope Weekly</​i>​ (website của Viện Nhân khẩu học Đại học Quốc gia—Trường Kinh tế. 1989<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập 23 tháng 3 năm 2010</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ABalashikha&​amp;​rft.atitle=%3Cspan+lang%3D%22ru%22+title%3D%22V%C4%83n+b%E1%BA%A3n+ti%E1%BA%BFng+Nga%22%3E%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+1989%26nbsp%3B%D0%B3.+%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B8+%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%2C+%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D0%B8+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%2C+%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%91%D0%B2%2C+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%2C+%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%2C+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B8+%D1%81%D1%91%D0%BB-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2.%3C%2Fspan%3ETh%E1%BB%83+lo%E1%BA%A1i%3AB%C3%A0i+vi%E1%BA%BFt+c%C3%B3+v%C4%83n+b%E1%BA%A3n+ti%E1%BA%BFng+Nga+%28%C4%90i%E1%BB%81u+tra+d%C3%A2n+s%E1%BB%91+to%C3%A0n+li%C3%AAn+bang+n%C4%83m+1989.+D%C3%A2n+s%E1%BB%91+hi%E1%BB%87n+t%E1%BA%A1i+c%E1%BB%A7a+li%C3%AAn+bang+v%C3%A0+c%C3%A1c+c%E1%BB%99ng+h%C3%B2a+t%E1%BB%B1+tr%E1%BB%8B%2C+t%E1%BB%89nh+v%C3%A0+v%C3%B9ng+t%E1%BB%B1+tr%E1%BB%8B%2C+krai%2C+t%E1%BB%89nh%2C+huy%E1%BB%87n%2C+c%C3%A1c+%C4%91i%E1%BB%83m+d%C3%A2n+c%C6%B0+%C4%91%C3%B4+th%E1%BB%8B%2C+v%C3%A0+c%C3%A1c+l%C3%A0ng+trung+t%C3%A2m+huy%E1%BB%87n.%29&​amp;​rft.date=23+th%C3%A1ng+3+n%C4%83m+2010&​amp;​rft.genre=article&​amp;​rft.jtitle=%3Cspan+lang%3D%22ru%22+title%3D%22V%C4%83n+b%E1%BA%A3n+ti%E1%BA%BFng+Nga%22%3E%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+1989%26nbsp%3B%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%3C%2Fspan%3ETh%E1%BB%83+lo%E1%BA%A1i%3AB%C3%A0i+vi%E1%BA%BFt+c%C3%B3+v%C4%83n+b%E1%BA%A3n+ti%E1%BA%BFng+Nga+%28%C4%90i%E1%BB%81u+tra+d%C3%A2n+s%E1%BB%91+to%C3%A0n+li%C3%AAn+bang+n%C4%83m+1989%29&​amp;​rft.pub=%27%27Demoscope+Weekly%27%27+%28website+c%E1%BB%A7a+Vi%E1%BB%87n+Nh%C3%A2n+kh%E1%BA%A9u+h%E1%BB%8Dc+%C4%90%E1%BA%A1i+h%E1%BB%8Dc+Qu%E1%BB%91c+gia%E2%80%94Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng+Kinh+t%E1%BA%BF&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fdemoscope.ru%2Fweekly%2Fssp%2Frus89_reg.php&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span>​ </​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1337
 +Cached time: 20181014182755
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.560 seconds
 +Real time usage: 0.684 seconds
 +Preprocessor visited node count: 2325/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 123877/​2097152 bytes
 +Template argument size: 4669/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 11/40
 +Expensive parser function count: 3/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 17166/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.312/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 14.14 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 599.062 ​     1 -total
 + ​60.60% ​ 363.042 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_Russian_city
 + ​32.84% ​ 196.717 ​    12 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Lang
 + ​19.05% ​ 114.095 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  9.59%   ​57.439 ​     3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ru-pop-ref
 +  8.91%   ​53.381 ​     3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  8.09%   ​48.452 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Coord
 +  7.77%   ​46.560 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Convert
 +  5.71%   ​34.233 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Fact
 +  5.60%   ​33.518 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7881;​nh_Moskva
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​826321-0!canonical and timestamp 20181014182756 and revision id 23585331
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
325430-balashikha-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)