User Tools

Site Tools


327230-jan-tom-forman-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

327230-jan-tom-forman-la-gi [2018/11/07 17:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Jan Tomáš</​b>​ "<​b>​Miloš</​b>"​ <​b>​Forman</​b>​ (<​small>​tiếng Séc:​ </​small><​span title="​Phát âm IPA" class="​IPA">​[ˈmɪloʃ ˈforman]</​span><​small/>;​ 18 tháng 2 năm 1932 – 13 tháng 4 năm 2018) là một đạo diễn phim, biên kịch, diễn viên và giáo sư người Mỹ gốc Séc nhập cư từ Tiệp Khắc. Hai bộ phim của ông kể từ khi rời Tiệp Khắc, <​i>​Bay trên tổ chim cúc cu</​i>​ và <​i>​Amadeus</​i>​ đều trở thành những tác phẩm điện ảnh nổi tiếng, cả hai đều mang lại cho ông giải Oscar cho đạo diễn xuất sắc nhất. Riêng <​i>​Bay trên tổ chim cúc cu</​i>​ là bộ phim thứ hai trong lịch sử từng chiến thắng cả năm hạng mục chính của Oscar (Phim hay nhất, Nam diễn viên chính, Nữ diễn viên chính, Đạo diễn và Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất) kể từ <i>It Happened One Night</​i>​ vào năm 1934, một thành tích không lặp lại cho đến năm 1991 bởi <​i>​Sự im lặng của bầy cừu</​i>​.
 +</​p><​p>​Forman cũng từng nhận được một đề cử Oscar cho Đạo diễn xuất sắc nhất với <​i>​The People vs. Larry Flynt</​i>​. Ông cũng từng giành giải Quả cầu vàng, giải Cannes, giải Berlin, giải BAFTA, giải César và Sư tử Séc.<​sup id="​cite_ref-academy_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p>​
  
 +
 +
 +<​p>​Forman sinh ra tại Čáslav, Tiệp Khắc (Cộng hòa Séc ngày nay). Ông là con trai của Anna (née Švábová),​ một nhà điều hành khách sạn mùa hè. Khi còn nhỏ, ông tin rằng cha ruột của Rudolf Forman, một giáo sư.<sup id="​cite_ref-filmr_3-0"​ class="​reference">​[3]</​sup>​ Forman qua đời tại Bệnh viện Danbury gần nhà ông, tại Warren, Connecticut sau một thời gian bị ốm vào đêm ngày thứ sáu, 13 tháng 4 năm 2018, thọ 86 tuổi.<​sup id="​cite_ref-deathdate1_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup><​sup id="​cite_ref-deathdate2_4-0"​ class="​reference">​[4]</​sup><​sup id="​cite_ref-5"​ class="​reference">​[5]</​sup><​sup id="​cite_ref-6"​ class="​reference">​[6]</​sup></​p>​
 +
 +
 +<​ul><​li><​i><​b>​Laterna magika</​b></​i>​ (1958, biên kịch)<​sup id="​cite_ref-FormanTheatre_7-0"​ class="​reference">​[7]</​sup></​li>​
 +<​li><​i><​b>​Laterna magika II</​b></​i>​ (1960, biên kịch)<​sup id="​cite_ref-FormanTheatre_7-1"​ class="​reference">​[7]</​sup></​li>​
 +<​li><​i><​b>​The Little Black Book</​b></​i>​ (1972, đạo diễn)<​sup id="​cite_ref-FormanTheatre_7-2"​ class="​reference">​[7]</​sup></​li>​
 +<​li><​i><​b>​A Walk Worthwhile</​b></​i>​ (2007, đạo diễn)<​sup id="​cite_ref-FormanTheatre_7-3"​ class="​reference">​[7]</​sup></​li></​ul>​
 +<div class="​reflist columns references-column-count references-column-count-2"​ style="​-moz-column-count:​ 2; -webkit-column-count:​ 2; column-count:​ 2; list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-deathdate1-1">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​ă</​b></​i></​sup>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Forman,​ Oscar-winning director of '​Cuckoo'​s Nest' and '​Amadeus',​ dies at 86”. Reuters. 14 tháng 4 năm 2018<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 14 tháng 4 năm 2018</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AJan+Tom%C3%A1%C5%A1+Forman&​amp;​rft.btitle=Forman%2C+Oscar-winning+director+of+%27Cuckoo%27s+Nest%27+and+%27Amadeus%27%2C+dies+at+86&​amp;​rft.date=14+April+2018&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=Reuters&​amp;​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.reuters.com%2Farticle%2Fus-people-forman%2Fforman-oscar-winning-director-of-cuckoos-nest-and-amadeus-dies-at-86-idUSKBN1HL0CQ&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-academy-2"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​List of Milos Forman nominations Lưu trữ January 11, 2012, tại Wayback Machine.. Awardsdatabase.oscars.org (January 29, 2010). Retrieved on June 23, 2011.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-filmr-3"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​[http://​www.filmreference.com/​film/​75/​Milos-Forman.html Milos Forman biography; ​ filmreference.com;​ retrieved June 23, 2011.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-deathdate2-4"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Milos Forman, Oscar-winning director, dies at 86”. The Boston Globe. 14 tháng 4 năm 2018<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 14 tháng 4 năm 2018</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AJan+Tom%C3%A1%C5%A1+Forman&​amp;​rft.btitle=Milos+Forman%2C+Oscar-winning+director%2C+dies+at+86&​amp;​rft.date=14+April+2018&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=The+Boston+Globe&​amp;​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.bostonglobe.com%2Fmetro%2Fobituaries%2F2018%2F04%2F14%2Fmilos-forman-oscar-winning-director-dies%2FSMK5Lxs0lm9Ru83SdObCyH%2Fstory.html&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-5"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Miloš Forman, Oscar-winning Czech director of 'One Flew Over the Cuckoo'​s Nest,' dies at 86</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-6"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Forman,​ Oscar-winning director of '​Cuckoo'​s Nest' and '​Amadeus',​ dies at 86</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-FormanTheatre-7">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​ă</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​â</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​b</​b></​i></​sup>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Theatre Projects”. MilosForman.com<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 14 tháng 4 năm 2018</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AJan+Tom%C3%A1%C5%A1+Forman&​amp;​rft.btitle=Theatre+Projects&​amp;​rft.date=14+April+2018&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=MilosForman.com&​amp;​rft_id=https%3A%2F%2Fmilosforman.com%2Fen%2Fabout%2Ftheatre&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +<table role="​presentation"​ class="​mbox-small plainlinks sistersitebox"​ style="​background-color:#​f9f9f9;​border:​1px solid #​aaa;​color:#​000"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​30px-Commons-logo.svg.png"​ width="​30"​ height="​40"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​45px-Commons-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​59px-Commons-logo.svg.png 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​1376"/></​td>​
 +<td class="​mbox-text plainlist">​Wikimedia Commons có thư viện hình ảnh và phương tiện truyền tải về <​i><​b><​span>​Jan Tomáš Forman</​span></​b></​i></​td></​tr></​tbody></​table><​table class="​navbox"​ style="​border-spacing:​0"><​tbody><​tr><​td style="​padding:​2px"><​table class="​nowraplinks collapsible collapsed navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit"><​tbody><​tr><​th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​2"​ style="​background:#​e8e8ff;"><​span style="​float:​left;​width:​6em">​ </​span><​p>​Giải thưởng cho Miloš Forman</​p></​th></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​width:​100%;​padding:​0px;​padding:​0px;​font-size:​111%;"/></​tr></​tbody></​table></​td></​tr></​tbody></​table><​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1238
 +Cached time: 20181029122536
 +Cache expiry: 86400
 +Dynamic content: true
 +CPU time usage: 0.444 seconds
 +Real time usage: 0.548 seconds
 +Preprocessor visited node count: 2264/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 105718/​2097152 bytes
 +Template argument size: 14948/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 17/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 6033/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.122/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 3.31 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 381.288 ​     1 -total
 + ​46.31% ​ 176.591 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_nh&​acirc;​n_v&#​7853;​t
 + ​33.79% ​ 128.842 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​21.28% ​  ​81.145 ​     5 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​14.96% ​  ​57.050 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​14.44% ​  ​55.073 ​     5 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Br_separated_entries
 + ​12.26% ​  ​46.739 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navboxes
 +  9.43%   ​35.945 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ki&#​7875;​m_so&​aacute;​t_t&​iacute;​nh_nh&#​7845;​t_qu&​aacute;​n
 +  9.13%   ​34.812 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikidata_h&​igrave;​nh_&#​7843;​nh
 +  9.12%   ​34.781 ​     3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Cite_web
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​576596-0!canonical and timestamp 20181029122535 and revision id 40307220
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
327230-jan-tom-forman-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)