User Tools

Site Tools


328330-bendigo-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

328330-bendigo-la-gi [2018/11/07 17:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​table class="​infobox vcard" style="​width:​22em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ class="​adr"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​font-size:​ 120%; line-height:​ 1.3em; background-color:​ #​ccc;"><​span style="​font-size:​ 120%;" class="​locality">​Bendigo</​span><​br/><​span style="​font-weight:​normal;​ font-size:​90%">​Victoria</​span></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<img alt="​Central bendigo from botanic gardens.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​1f/​Central_bendigo_from_botanic_gardens.jpg/​270px-Central_bendigo_from_botanic_gardens.jpg"​ width="​270"​ height="​158"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​1f/​Central_bendigo_from_botanic_gardens.jpg/​405px-Central_bendigo_from_botanic_gardens.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​1f/​Central_bendigo_from_botanic_gardens.jpg/​540px-Central_bendigo_from_botanic_gardens.jpg 2x" data-file-width="​2469"​ data-file-height="​1448"/><​p>​Trung tâm Bendigo và ngoại ô phía đông nhìn từ Camp Hill</​p></​td></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<div class="​center"><​div style="​width:​270px;​float:​none;​clear:​both;​margin-left:​auto;​margin-right:​auto"><​div style="​width:​270px;​padding:​0"><​div style="​position:​relative;​width:​270px"><​img alt="​Bendigo trên bản đồ Victoria"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​92/​Australia_Victoria_location_map.svg/​270px-Australia_Victoria_location_map.svg.png"​ width="​270"​ height="​190"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​92/​Australia_Victoria_location_map.svg/​405px-Australia_Victoria_location_map.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​92/​Australia_Victoria_location_map.svg/​540px-Australia_Victoria_location_map.svg.png 2x" data-file-width="​1375"​ data-file-height="​967"/><​div style="​position:​absolute;​top:​53.636%;​left:​37.801%"><​div style="​position:​absolute;​left:​-3px;​top:​-3px;​line-height:​0"><​img alt="​Bendigo"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​6px-Red_pog.svg.png"​ title="​Bendigo"​ width="​6"​ height="​6"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​9px-Red_pog.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​12px-Red_pog.svg.png 2x" data-file-width="​64"​ data-file-height="​64"/></​div><​p><​span style="​padding:​1px;​float:​left">​Bendigo</​span></​p></​div></​div></​div></​div></​div></​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​width:​40%;​ background-color:#​ccc;">​Tọa độ</​th><​td>​
 +<span style="​white-space:​nowrap"><​span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này"><​span class="​latitude">​36°45′0″N</​span>​ <span class="​longitude">​144°16′0″Đ</​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này">​36,​75°N 144,​26667°Đ</​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​-36.75000;​ 144.26667</​span></​span></​span></​span><​span style="​font-size:​ small;"><​span id="​coordinates">​Tọa độ: <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này"><​span class="​latitude">​36°45′0″N</​span>​ <span class="​longitude">​144°16′0″Đ</​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này">​36,​75°N 144,​26667°Đ</​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​-36.75000;​ 144.26667</​span></​span></​span></​span></​span></​span></​span></​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​width:​40%;​ background-color:#​ccc;">​Dân số</​th><​td>​
 +91.713 (tháng 6 năm 2010 SD)<sup id="​cite_ref-latestproducts1_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ (thứ 20)</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​width:​40%;​ background-color:#​ccc;">​Thành lập</​th><​td>​
 +1851</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​width:​40%;​ background-color:#​ccc;">​Mã bưu chính</​th><​td>​
 +3550</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​width:​40%;​ background-color:#​ccc;">​Độ cao</​th><​td>​
 +225 m (738 ft)</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​width:​40%;​ background-color:#​ccc;">​Diện tích</​th><​td>​
 +2.998,​97 km<​sup>​2</​sup>​ (1.157,​9 sq mi)</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​width:​40%;​ background-color:#​ccc;">​Múi giờ</​th><​td>​
 +AEST (UTC+10)</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​width:​40%;​ background-color:#​ccc;">​ • Mùa hè (DST)</​th><​td>​
 +AEST (UTC+11)</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​width:​40%;​ background-color:#​ccc;">​Vị trí</​th><​td>​
 +Cách Melbourne 150 km (93 mi) về phía NW</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​width:​40%;​ background-color:#​ccc;">​Khu vực chính quyền địa phương</​th><​td>​
 +Thành phố Đại Bendigo</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​width:​40%;​ background-color:#​ccc;">​Hạt</​th><​td>​
 +Bendigo</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​width:​40%;​ background-color:#​ccc;">​Khu vực bầu cử tiểu bang</​th><​td>​
 +</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​width:​40%;​ background-color:#​ccc;">​Khu vực bầu cử liên bang</​th><​td>​
 +Division of Bendigo</​td></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<table align="​center"​ width="​100%"​ cellpadding="​4"​ cellspacing="​0"​ style="​border:​ 1px #ddd solid;"><​tbody><​tr class="​mergedrow"><​td align="​center"​ width="​33%"​ bgcolor="#​f0f0ff"​ style="​border:​ 1px #FFF solid"><​b>​Nhiệt độ tối đa bình quân</​b></​td>​
 +  <td align="​center"​ width="​33%"​ bgcolor="#​f0f0ff"​ style="​border:​ 1px #FFF solid"><​b>​Nhiệt độ tối thiểu bình quân</​b></​td>​
 +  <td align="​center"​ width="​34%"​ bgcolor="#​f0f0ff"​ style="​border:​ 1px #FFF solid"><​b>​Lượng mưa hàng năm</​b></​td>​
 +</​tr><​tr style="​border:​ 1px #FFF solid" class="​mergedrow"><​td align="​center"​ width="​33%"​ style="​padding:​ 2px 0px;">​ 20,7 °C <​br/><​sup>​69 °F</​sup></​td>​
 +  <td align="​center"​ width="​33%"​ style="​padding:​ 2px 0px;">​7,​5 °C <​br/><​sup>​46 °F</​sup></​td>​
 +  <td align="​center"​ width="​34%"​ style="​padding:​ 2px 0px;">​550,​7 mm <​br/><​sup>​21,​7 in</​sup></​td>​
 +</​tr><​tr><​td colspan="​2">​
 +</​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Bendigo</​b>​ (<​small>​phát âm </​small><​span title="​Phiên âm theo IPA" class="​IPA">/​ˈbɛndɨɡoʊ/</​span><​small/>​) là một thành phố trong bang Victoria, Úc. Thành phố có dân số thành thị 91.713 người (năm 2010)<​sup id="​cite_ref-latestproducts1_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup><​sup id="​cite_ref-3218.0_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup>​. Bendigo nằm rất gần trung tâm địa lý của bang<sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup>​ và khoảng 150 km (93 dặm) về phía bắc về phía tây thủ phủ bang Melbourne. Nó là thành phố nội địa lớn nhất thứ hai và đông dân thứ tư trong tiểu bang. Đây là trung tâm hành chính thành phố Đại Bendigo trong đó bao gồm cả khu vực đô thị và các thị trấn xa trung tâm bao trùm một diện tích khoảng 3.000 km vuông.
 +Nguyên tên của nó từ rạch Bendigo, tên đã trở thành chính thức vào năm 1891. Ngay sau đó, thuật ngữ "​Bendigonian"​ được đặt ra để mô tả các cư dân của nó.
 +Bendigo là một trong những thành phố phát triển bùng nổ trong kỷ nguyên quan trọng nhất tiểu bang Victoria ở Úc. Vàng được phát hiện vào năm 1851 tại The Rocks trên rạch Bendigo và thung lũng Bendigo đã được tìm thấy là một trường giàu phù sa vàng có thể dễ dàng được trích xuất. Tin tức trong những phát hiện tăng cường vội vàng vàng Victoria mang lại làn sóng người di cư đến thành phố từ khắp nơi trên thế giới trong vòng một năm và chuyển đổi nó từ một trạm đến một khu định cư chính trong các thuộc địa mới được công bố của Victoria.
 +Kể từ 1851, hơn 22 triệu ounce vàng đã được trích ra từ các mỏ vàng của nó, làm cho nó là khu vực mỏ vàng có sản lượng vàng cao nhất Úc thế kỷ 19 và khu vực có nền kinh ngành khai thác vàng lớn nhất ở Đông Australia. Nó là trung tâm tài chính lớn nhất tại tiểu bang Victoria bên ngoài của Melbourne là nhà ngân hàng bán lẻ của Úc chỉ tỉnh đặt trụ sở chính Ngân hàng Bendigo, và Bendigo Sở Giao dịch Chứng khoán (BSX).
 +</p>
  
 +
 +<​p>​Bản mẫu:Bang Victoria
 +Bản mẫu:Sơ khai Victoria
 +</p>
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1320
 +Cached time: 20181011160410
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.276 seconds
 +Real time usage: 0.347 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1212/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 56333/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1742/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 11/40
 +Expensive parser function count: 3/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 2207/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.115/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 4.21 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 284.716 ​     1 -total
 + ​73.29% ​ 208.670 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_Australian_Place
 + ​65.67% ​ 186.967 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​17.05% ​  ​48.536 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7885;​a_&#​273;&#​7897;​_trong_h&#​7897;​p_&#​273;&#​7883;​a_l&​yacute;​
 + ​14.27% ​  ​40.638 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​13.67% ​  ​38.911 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Convert
 + ​10.45% ​  ​29.758 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​agrave;​nh_ph&#​7889;​_c&#​7911;​a_&​Uacute;​c
 +  9.79%   ​27.860 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  8.44%   ​24.021 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  6.01%   ​17.107 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​825339-0!canonical and timestamp 20181011160410 and revision id 23539839
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
328330-bendigo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)