User Tools

Site Tools


328630-korolyov-th-nh-ph-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

328630-korolyov-th-nh-ph-la-gi [2018/11/07 17:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​table class="​infobox geography vcard" style="​border-right-width:​2px;​ border-bottom-width:​2px;​ background-color:​ white; width:23em; text-align:​left;"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​background:#​A3EEA3;​ text-align:​center;​ font-size:​115%;"><​span class="​fn org">​Korolyov (thành phố)</​span>​ <b style="​font-size:​ 0.95em; color:#​555;">​(tiếng Việt)</​b><​br/><​b><​span class="​nickname"><​span lang="​ru"​ title="​Văn bản tiếng Nga">​Королёв</​span></​span></​b>​ <b style="​font-size:​ 0.95em; color:#​555;">​(tiếng Nga)</​b><​br/><​b><​span class="​nickname"><​i><​span lang="​en"​ title="​Văn bản tiếng Anh">​Korolyov</​span></​i></​span></​b>​ <b style="​font-size:​ 0.95em; color:#​555;">​(tiếng Anh)</​b>​
 +</​th></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​background-color:#​F0F8FF;​ text-align: center;">​—  <​b>​City<​sup class="​noprint Inline-Template Template-Fact"​ style="​white-space:​nowrap;">​[<​i><​span title="​Tuyên bố này cần tham khảo đến các nguồn đáng tin cậy. (May 2010)">​cần dẫn nguồn</​span></​i>​]</​sup></​b>​  —</​th></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​ center; padding: 0.7em 0.8em 0.7em 0.8em;"><​img alt="​Korolev v'ezd v gorod.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f0/​Korolev_v%27ezd_v_gorod.jpg/​250px-Korolev_v%27ezd_v_gorod.jpg"​ width="​250"​ height="​333"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f0/​Korolev_v%27ezd_v_gorod.jpg/​375px-Korolev_v%27ezd_v_gorod.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f0/​Korolev_v%27ezd_v_gorod.jpg/​500px-Korolev_v%27ezd_v_gorod.jpg 2x" data-file-width="​1200"​ data-file-height="​1600"/><​br/><​small>​Cổng vào thành phố (tháng 10 năm 2003)</​small></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​ center;"><​div class="​center"><​div style="​width:​280px;​float:​none;​clear:​both;​margin-left:​auto;​margin-right:​auto"><​div style="​width:​280px;​padding:​0"><​div style="​position:​relative;​width:​280px"><​img alt="​Korolyov trên bản đồ Nga" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​ad/​Russia_edcp_location_map.svg/​280px-Russia_edcp_location_map.svg.png"​ width="​280"​ height="​151"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​ad/​Russia_edcp_location_map.svg/​420px-Russia_edcp_location_map.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​ad/​Russia_edcp_location_map.svg/​560px-Russia_edcp_location_map.svg.png 2x" data-file-width="​1181"​ data-file-height="​637"/><​div style="​position:​absolute;​top:​39.399%;​left:​11.996%"><​div style="​position:​absolute;​left:​-3px;​top:​-3px;​line-height:​0"><​img alt="​Korolyov"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​5px-Red_pog.svg.png"​ title="​Korolyov"​ width="​5"​ height="​5"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​8px-Red_pog.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​10px-Red_pog.svg.png 2x" data-file-width="​64"​ data-file-height="​64"/></​div><​p><​span style="​padding:​1px;​float:​left">​Korolyov</​span></​p></​div></​div></​div></​div></​div>​
 +</​td></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​ center; padding: 0.7em 0.8em 0.7em 0.8em;"><​b>​Tọa độ:</​b>​ <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này"><​span class="​latitude">​55°55′B</​span>​ <span class="​longitude">​37°49′Đ</​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này">​55,​917°B 37,​817°Đ</​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​55.917;​ 37.817</​span></​span></​span></​span><​span style="​font-size:​ small;"><​span id="​coordinates">​Tọa độ: <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này"><​span class="​latitude">​55°55′B</​span>​ <span class="​longitude">​37°49′Đ</​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này">​55,​917°B 37,​817°Đ</​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​55.917;​ 37.817</​span></​span></​span></​span></​span></​span></​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center;"><​img alt="​Coat of Arms of Korolyov (Moscow Oblast).svg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​11/​Coat_of_Arms_of_Korolyov_%28Moscow_Oblast%29.svg/​70px-Coat_of_Arms_of_Korolyov_%28Moscow_Oblast%29.svg.png"​ width="​70"​ height="​90"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​11/​Coat_of_Arms_of_Korolyov_%28Moscow_Oblast%29.svg/​105px-Coat_of_Arms_of_Korolyov_%28Moscow_Oblast%29.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​11/​Coat_of_Arms_of_Korolyov_%28Moscow_Oblast%29.svg/​140px-Coat_of_Arms_of_Korolyov_%28Moscow_Oblast%29.svg.png 2x" data-file-width="​600"​ data-file-height="​770"/><​br/><​small/></​td><​td style="​text-align:​center;"><​img alt="​Flag of Korolyov.svg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fb/​Flag_of_Korolyov.svg/​115px-Flag_of_Korolyov.svg.png"​ width="​115"​ height="​77"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fb/​Flag_of_Korolyov.svg/​173px-Flag_of_Korolyov.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fb/​Flag_of_Korolyov.svg/​230px-Flag_of_Korolyov.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/><​br/><​small>​Cờ</​small></​td></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​background-color:#​A3EEA3;​ text-align: center;"><​b>​Hành chính</​b>​
 +</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​td><​b>​Quốc gia</​b></​td>​
 +<​td><​b>​Nga</​b>​
 +</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​td><​b>​Trực thuộc</​b></​td>​
 +<​td>​Tỉnh Moskva</​td></​tr><​tr style="​background-color:#​A3EEA3;​ text-align: center;"><​td colspan="​2"><​b>​Địa vị đô thị</​b></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th><​b>​Vùng đô thị</​b></​th><​td>​Korolyov Urban Okrug</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th><​b>​Mayor</​b><​sup id="​cite_ref-mayor_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup></​th><​td>​Alexander Morozenko<​sup id="​cite_ref-mayor_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​td></​tr><​tr style="​background-color:#​A3EEA3;​ text-align: center;"><​td colspan="​2"><​b>​Đặc điểm địa phương</​b></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th><​b>​Diện tích</​b>​ </​th><​td>​51,​95 km² (20,​1 mi²)
 +</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​td>'<​i>​Múi giờ ở Nga<​b/></​i></​td><​td>​MSK (UTC+03:​00)<​sup id="​cite_ref-RuTime_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th>'</​th><​td><​span class="​nowrap">​1938</​span></​td></​tr><​tr><​th><​b>​Tên gọi cũ</​b></​th><​td><​i>​Kaliningrad</​i>​ (cho tới July 1996)</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th><​b>​Mã bưu chính</​b></​th><​td>​141070–141080</​td></​tr><​tr><​th><​b>​Đầu số điện thoại</​b></​th><​td>​+7 495</​td></​tr><​tr><​th><​b>​Trang mạng chính thức</​b></​th><​td>​http://​korolev.ru</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Korolyov</​b>​ hay <​b>​Korolev</​b>​ (tiếng Nga: <span lang="​ru">​Королёв</​span>​) là một thành phố công nghiệp Nga. Thành phố này thuộc chủ thể Moskva Oblast. Thành phố có dân số 142.568 người (theo điều tra dân số năm 2002. Đây là thành phố lớn thứ 117 của Nga theo dân số năm 2002.
 +Thành phố được lập năm 1938 với tên <​b>​Kaliningrad</​b>​ (<span lang="​ru"​ title="​Văn bản tiếng Nga">​Калинингра́д</​span>​) bởi Vasily Boldyrev, Naum Nosovsky, và Mikhail Loginov để làm trung tâm hàng đầu Liên Xô về sản xuất súng chống tăng và chống máy bay.
 +</p>
  
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-mayor-1">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​ă</​b></​i></​sup>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Information about the Mayor of the city of Korolyov” (bằng tiếng Nga). City of Korolyov<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 8 tháng 1 năm 2010</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AKorolyov+%28th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91%29&​amp;​rft.btitle=Information+about+the+Mayor+of+the+city+of+Korolyov&​amp;​rft.date=8+th%C3%A1ng+1+n%C4%83m+2010&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=City+of+Korolyov&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fkorolev.ru%2Fauthority%2Fhead&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-RuTime-2"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span lang="​ru"​ title="​Văn bản tiếng Nga">​Правительство Российской Федерации. Федеральный закон №107-ФЗ от 3 июня 2011 г. «Об исчислении времени»,​ в ред. Федерального закона №271-ФЗ от 03 июля 2016 г. «О внесении изменений в Федеральный закон "Об исчислении времени"​». Вступил в силу по истечении шестидесяти дней после дня официального опубликования (6 августа 2011 г.). Опубликован:​ "​Российская газета",​ №120, 6 июня 2011 г.</​span>​ (Chính phủ Liên bang Nga. Luật liên bang #​107-FZ of 2011-06-31 <​i>​Về việc tính toán thời gian</​i>,​ as amended by the Luật Liên bang #​271-FZ of 2016-07-03 <​i>​Về việc sửa đổi luật liên bang "Về việc tính toán thời gian"</​i>​. Có hiệu lực từ  6 ngày sau ngày công bố chính thức.).</​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +<table class="​navbox"​ style="​border-spacing:​0"><​tbody><​tr><​td style="​padding:​2px"><​table class="​nowraplinks collapsible autocollapse navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit"><​tbody><​tr><​th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​4"><​div class="​plainlinks hlist navbar mini"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​s</​span></​li></​ul></​div><​div style="​font-size:​114%">​Thành phố và thị xã ở tỉnh Moskva</​div></​th></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​td class="​navbox-abovebelow"​ colspan="​4"><​p><​b>​Trung tâm hành chính</​b>:​ không</​p></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​td class="​navbox-image"​ rowspan="​1"​ style="​width:​0%;​padding:​0px 2px 0px 0px"><​div><​img alt="​Coat of Arms of Moscow oblast.svg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​47/​Coat_of_Arms_of_Moscow_oblast.svg/​40px-Coat_of_Arms_of_Moscow_oblast.svg.png"​ width="​40"​ height="​51"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​47/​Coat_of_Arms_of_Moscow_oblast.svg/​60px-Coat_of_Arms_of_Moscow_oblast.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​47/​Coat_of_Arms_of_Moscow_oblast.svg/​80px-Coat_of_Arms_of_Moscow_oblast.svg.png 2x" data-file-width="​284"​ data-file-height="​365"/></​div></​td><​td colspan="​2"​ class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​div>​
 +<p>
 +<span style="​white-space:​nowrap">​
 +Aprelevka <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Balashikha <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Bronnitsy <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Chernogolovka <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Chekhov <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Dedovsk <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Dmitrov <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Dolgoprudny <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Domodedovo <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Drezna <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Dubna <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Dzerzhinsky <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Elektrogorsk <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Elektrostal <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Elektrougli <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Fryazino <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Golitsyno <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Istra <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Ivanteyevka <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Kashira <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Khimki <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Khotkovo <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Klimovsk <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Klin <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Kolomna <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Korolyov <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Kotelniki <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Krasnoarmeysk <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Krasnogorsk <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Krasnozavodsk <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Krasnoznamensk <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Kubinka <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Kurovskoye <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Likino-Dulyovo <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Lobnya <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Losino-Petrovsky <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Lukhovitsy <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Lytkarino <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Lyubertsy <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Moskovsky <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Mozhaysk <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Mytishchi <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Naro-Fominsk <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Noginsk <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Odintsovo <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Orekhovo-Zuyevo <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Ozherelye <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Ozyory <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Pavlovsky Posad <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Peresvet <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Podolsk <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Protvino <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Pushchino <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Pushkino <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Ramenskoye <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Reutov <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Roshal <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Ruza <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Sergiyev Posad <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Serpukhov <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Shatura <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Shcherbinka <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Shchyolkovo <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Solnechnogorsk <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Staraya Kupavna <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Stupino <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Taldom <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Troitsk <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Vereya <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Vidnoye <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Volokolamsk <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Voskresensk <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Vysokovsk <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Yakhroma <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Yegoryevsk <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Yubileyny <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Zaraysk <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Zheleznodorozhny <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Zhukovsky <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Zvenigorod
 +</​span>​
 +</p>
 +</​div></​div></​td><​td class="​navbox-image"​ rowspan="​1"​ style="​width:​0%;​padding:​0px 0px 0px 2px"><​div><​img alt="​Flag of Moscow oblast.svg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​48/​Flag_of_Moscow_oblast.svg/​40px-Flag_of_Moscow_oblast.svg.png"​ width="​40"​ height="​27"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​48/​Flag_of_Moscow_oblast.svg/​60px-Flag_of_Moscow_oblast.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​48/​Flag_of_Moscow_oblast.svg/​80px-Flag_of_Moscow_oblast.svg.png 2x" data-file-width="​1500"​ data-file-height="​1000"/></​div></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr></​tbody></​table><​div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f3/​Flag_of_Russia.svg/​30px-Flag_of_Russia.svg.png"​ width="​30"​ height="​20"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f3/​Flag_of_Russia.svg/​45px-Flag_of_Russia.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f3/​Flag_of_Russia.svg/​60px-Flag_of_Russia.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết chủ đề Nga  này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1309
 +Cached time: 20181014182755
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.324 seconds
 +Real time usage: 0.423 seconds
 +Preprocessor visited node count: 2052/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 62380/​2097152 bytes
 +Template argument size: 4105/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 11/40
 +Expensive parser function count: 3/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 2820/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.170/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 10.76 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 353.867 ​     1 -total
 + ​78.48% ​ 277.731 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_Russian_city
 + ​38.34% ​ 135.662 ​     4 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Lang
 + ​11.94% ​  ​42.246 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Coord
 + ​10.53% ​  ​37.245 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  7.85%   ​27.793 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Fact
 +  7.25%   ​25.639 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  6.87%   ​24.316 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7881;​nh_Moskva
 +  6.42%   ​22.722 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​7917;​a_ch&#​7919;​a
 +  6.19%   ​21.911 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​826323-0!canonical and timestamp 20181014182755 and revision id 25465294
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
328630-korolyov-th-nh-ph-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)