User Tools

Site Tools


329730-dzerzhinsk-nga-la-gi

Dzerzhinsk, Nga (tiếng Nga: Дзержинск) là một thành phố Nga. Thành phố này thuộc chủ thể Nizhny Novgorod Oblast. Thành phố có dân số 261.334 người (theo điều tra dân số năm 2002. Đây là thành phố lớn thứ 72 của Nga theo dân số năm 2002.

Bản mẫu:Tỉnh Nizhny Novgorod

329730-dzerzhinsk-nga-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)