User Tools

Site Tools


330330-trung-t-m-ngh-a-l-la-gi

Trung Tâm là một phường thuộc thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái, Việt Nam. Đúng như tên gọi, phường nằm ở trung tâm khu vực đô thị của thị xã song xét về mặt địa lý, phường nằm lệc về phía đông. Phường Trung tâm có diện tích kéo dài theo chiều tây bắc - đông nam và tiếp giáp với 5/6 phường xã khác của thị xã (trừ xã Nghĩa An).

Phường Trung Tâm trở thành một phường thuộc thị xã Nghĩa Lộ từ năm 1995 ngay khi thị xã được tái thành lập. Phường hình thành trên cơ sở các tiểu khu 9, 10, 11, 12, 13 của thị trấn Nghĩa Lộ và các bản: Bản Lè, Bản Cang Nà, Bản Pa Khết. Khi được thành lập, phường có diện tích tự nhiên 97 hécta với 4.623 người.[1] Hiện nay, phường Trung Tâm có diện tích 1,3048 km², dân số là 5749 người, mật độ cư trú đạt 4406 người/km². Thành phần dân tộc của phường bao gồm: dân tộc Kinh có 4252 người, dân tộc Thái có 1200 người và các dân tộc khác có 388 người.[2]

330330-trung-t-m-ngh-a-l-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)