User Tools

Site Tools


330830-hitler-goes-kaput-la-gi

Hitler kaput![1] (tiếng Nga: Гитлер капут !) là một bộ phim hài hước, có phần giả tưởng khai thác đề tài Thế chiến II của đạo diễn Maryus Vaysberg, ra mắt lần đầu năm 2008.

  • Thiết kế sản xuất: Aleksey Levchenko
  • Phục trang: Lidya Nesterova
330830-hitler-goes-kaput-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)