User Tools

Site Tools


331430-nizhnevartovsk-la-gi

Nizhnevartovsk (tiếng Nga: Нижневартовск) là một thành phố Nga. Thành phố này thuộc chủ thể Khu tự trị Khantia-Mansi. Thành phố có dân số 239.044 người (theo điều tra dân số năm 2002. Đây là thành phố lớn thứ 77 của Nga theo dân số năm 2002.

Bản mẫu:Khu tự trị Khantia-Mansi

331430-nizhnevartovsk-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)