User Tools

Site Tools


333630-l-u-i-chillon-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

333630-l-u-i-chillon-la-gi [2018/11/07 17:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output">​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​322px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​7c/​The_Sun_Sets_on_Ch%C3%A2teau_de_Chillon.jpg/​320px-The_Sun_Sets_on_Ch%C3%A2teau_de_Chillon.jpg"​ width="​320"​ height="​213"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​7c/​The_Sun_Sets_on_Ch%C3%A2teau_de_Chillon.jpg/​480px-The_Sun_Sets_on_Ch%C3%A2teau_de_Chillon.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​7c/​The_Sun_Sets_on_Ch%C3%A2teau_de_Chillon.jpg/​640px-The_Sun_Sets_on_Ch%C3%A2teau_de_Chillon.jpg 2x" data-file-width="​2400"​ data-file-height="​1601"/> ​ </​div></​div>​
 +<​p><​b>​Lâu đài Chillon</​b>​ (tiếng Pháp: <​b>​Château de Chillon</​b>​) là một lâu đài nằm trên bờ hồ Léman cách 3 km từ Montreux, Thụy Sĩ. Lâu đài bao gồm 100 tòa nhà độc lập đã được liên kết để trở thành một khu liên hiệp thống nhất. Đây là một lâu đài được coi là một trong những thắng cảnh đẹp ở châu Âu vì vẽ đẹp nên thơ của nó nhiều du khách khi đến viếng thăm Thụy Sĩ thường tìm đến thăm lâu đài này.
 +</p>
  
 +<​p>​Những chứng cứ đầu tiên đề cập đến lâu đài này là vào năm 1160 hoặc 1005. Sau đó lâu đài được xây lại vào thế kỷ XIII từ lâu đài cũ thế kỷ trước đó và có vai trò như một pháo đài thời trung cổ để án ngữ một trong những con đường chính qua St. Bernard, Italia và là vị trí chiến lược phòng chống các lực lượng xâm nhập.
 +</​p><​p>​Lâu đài được khởi công từ thế kỷ XIII bởi Pierre II của Savoie, do sự thiết kế của kiến trúc sư Pierre Mainier. Lâu đài là một quần thể 25 công trình xây dựng với gần 100 tòa nhà, dài 110m và bên rộng nhất là 50m.
 +</​p><​p>​Lâu đài nằm ở vùng Veytaux, thuộc Montreux, nằm trên hồ Léman, cách đất liền khoảng từ 6 tới 10m. Mục đích của việc thiết kế này nhằm tránh sự đổ bộ tấn công của kẻ địch, đường vào lâu đài, phải qua một cây cầu gỗ. Cây cầu hiện nay, chỉ được xây dựng sau khi lâu đài thuộc về tổng Vaud vào năm 1803. Thay thế cho một cây cầu được nhắc lên (bằng những sợi dây xích). Đối diện với lâu đài là dãy Préalpes, kéo dài tới đỉnh cao nhất là Mont-Blanc.
 +</​p><​p>​Lâu đài còn là một nhà tù nổi tiếng giam giữ tù nhân Bonivard từ năm 1530 đến 1536. Vào năm 1816, thi sĩ Lord Byron nhắc đến trong những bài thơ viết về tù nhân của lâu đài (1816) với sáng tác "​Người tù của Chillon"​.
 +</p>
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1335
 +Cached time: 20181026012752
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.056 seconds
 +Real time usage: 0.076 seconds
 +Preprocessor visited node count: 144/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 4459/​2097152 bytes
 +Template argument size: 194/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.006/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 576 KB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​50.606 ​     1 -total
 + ​93.70% ​  ​47.417 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_ki&#​7871;​n_tr&​uacute;​c
 + ​90.38% ​  ​45.739 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 + ​78.76% ​  ​39.858 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  5.96%    3.015      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​827779-0!canonical and timestamp 20181026012752 and revision id 19869430
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
333630-l-u-i-chillon-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)