User Tools

Site Tools


333830-felis-attica-la-gi

'

Felis attica
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Chordata
Lớp (class) Mammalia
Bộ (ordo) Carnivora
Họ (familia) Felidae
Phân họ (subfamilia) Felinae
Chi (genus) Felis
Loài (species) Felis attica
Danh pháp hai phần
Felis attica
Wagner, 1857

Felis attica (danh pháp hai phần: Felis attica là một loài mèo thuộc Chi Mèo (Felis) trong họ Mèo. Loài này được mô tả bởi Wagner vào năm 1857. Lòa này đã tuyệt chủng.

  • Dữ liệu liên quan tới Felis attica tại Wikispecies
333830-felis-attica-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)