User Tools

Site Tools


335730-severodvinsk-la-gi

Severodvinsk (tiếng Nga: Северодвинск) là một thành phố Nga. Thành phố này thuộc chủ thể Arkhangelsk Oblast, ở đồng bằng châu thổ sông Bắc Dvina, 35 km về phía tây Arkhangelsk. Thành phố có dân số 201.551 người (theo điều tra dân số năm 2002. Đây là thành phố lớn thứ 91 của Nga theo dân số năm 2002. Dân số qua các thời kỳ: 192.265 (điều tra dân số năm 2010 kết quả sơ bộ);[14] 201.551 (điều tra dân số năm 2002);[15] 248.670 (điều tra dân số năm 1989).[16]

 1. ^ a ă Bản mẫu:OKATO reference
 2. ^ Муниципальный Совет Северодвинска. Решение №123 от 28 октября 2004 г. «Об утверждении Положения "О гимне города Северодвинска"». Вступил в силу с момента опубликования. Опубликован: "Северный рабочий" ("Вестник муниципального Совета Северодвинска"), №198–200, 14 декабря 2004 г. (Municipal Council of Severodvinsk. Decision #123 of 28 tháng 10 năm 2004 On the Adoption of the Provision "On the Anthem of the City of Severodvinsk". Có hiệu lực từ  the moment of publication.).
 3. ^ Charter of Severodvinsk, Article 1.3
 4. ^ Law #65-5-OZ, Article 15.1.1
 5. ^ Law #65-5-OZ
 6. ^ a ă Bản mẫu:RussiaAdmMunRef
 7. ^ Charter of Severodvinsk, Article 33.1.2
 8. ^ Official website of the Administration of Severodvinsk. Mikhail Arkadyevich Gmyrin, Mayor of Severodvinsk (tiếng Nga)
 9. ^ Charter of Severodvinsk, Article 33.1.1
 10. ^ Правительство Российской Федерации. Федеральный закон №107-ФЗ от 3 июня 2011 г. «Об исчислении времени», в ред. Федерального закона №271-ФЗ от 03 июля 2016 г. «О внесении изменений в Федеральный закон "Об исчислении времени"». Вступил в силу по истечении шестидесяти дней после дня официального опубликования (6 августа 2011 г.). Опубликован: "Российская газета", №120, 6 июня 2011 г. (Chính phủ Liên bang Nga. Luật liên bang #107-FZ of 2011-06-31 Về việc tính toán thời gian, as amended by the Luật Liên bang #271-FZ of 2016-07-03 Về việc sửa đổi luật liên bang "Về việc tính toán thời gian". Có hiệu lực từ  6 ngày sau ngày công bố chính thức.).
 11. ^ a ă â Severodvinsk—test of strength (Russian), "Pravda Severa" publishing house, 1998
 12. ^ “List of postal codes” (bằng tiếng Nga). Russian Post. Truy cập ngày 25 tháng 8 năm 2011. 
 13. ^ “Телефонный код города Северодвинск” (bằng tiếng Nga). Коды городов. Truy cập ngày 26 tháng 8 năm 2011. 
 14. ^ Федеральная служба государственной статистики (Cục Thống kê quốc gia Liên bang Nga) (2011). “Предварительные итоги Всероссийской переписи населения 2010 года[[Thể loại:Bài viết có văn bản tiếng Nga]] (Kết quả sơ bộ Điều tra dân số toàn Nga năm 2010)”. Всероссийская перепись населения 2010 года (Điều tra dân số toàn Nga năm 2010) (bằng tiếng Nga). Cục Thống kê quốc gia Liên bang Nga. Truy cập 25 tháng 4 năm 2011. 
 15. ^ Федеральная служба государственной статистики (Cục Thống kê quốc gia Liên bang Nga) (21 tháng 5 năm 2004). “Численность населения России, субъектов Российской Федерации в составе федеральных округов, районов, городских поселений, сельских населённых пунктов – районных центров и сельских населённых пунктов с населением 3 тысячи и более человек[[Thể loại:Bài viết có văn bản tiếng Nga]] (Dân số Nga, các chủ thể Liên bang Nga trong thành phần các vùng liên bang, các huyện, các điểm dân cư đô thị, các điểm dân cư nông thôn—các trung tâm huyện và các điểm dân cư nông thôn với dân số từ 3 nghìn người trở lên)”. Всероссийская перепись населения 2002 года (Điều tra dân số toàn Nga năm 2002) (bằng tiếng Nga). Cục Thống kê quốc gia Liên bang Nga. Truy cập 23 tháng 3 năm 2010. 
 16. ^ Всесоюзная перепись населения 1989 г. Численность наличного населения союзных и автономных республик, автономных областей и округов, краёв, областей, районов, городских поселений и сёл-райцентров.[[Thể loại:Bài viết có văn bản tiếng Nga]] (Điều tra dân số toàn liên bang năm 1989. Dân số hiện tại của liên bang và các cộng hòa tự trị, tỉnh và vùng tự trị, krai, tỉnh, huyện, các điểm dân cư đô thị, và các làng trung tâm huyện.)”. Всесоюзная перепись населения 1989 года (Điều tra dân số toàn liên bang năm 1989) (bằng tiếng Nga). Demoscope Weekly (website của Viện Nhân khẩu học Đại học Quốc gia—Trường Kinh tế. 1989. Truy cập 23 tháng 3 năm 2010. 

Bản mẫu:Tỉnh Arkhangelsk

335730-severodvinsk-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)