User Tools

Site Tools


336230-phong-n-m-la-gi

Phong Nặm là một xã giáp biên của huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Xã có vị trí:

Xã có khu bảo tồn sinh cảnh vượn cao vít (khu bảo tồn nằm trên địa bàn hai xã Phong Nặm và Ngọc Khê, bảo tồn loài vượn cao vít. Xã cũng là quê hương của Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam La Văn Cầu. Xã có nhiệt độ không khí bình quân năm là 19,8 °C; mùa lạnh thường kéo dài từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau. Trong đó từ tháng 12 đến tháng 2 nhiệt độ trung bình thấp hơn 15 °C, nhiệt độ thấp nhất trong năm qua là âm 3 °C. Về thuỷ văn, sông Quây Sơn nhánh 2 chảy qua các xóm Đà Bè, Nà Hâu – Nà Chang, Giộc Rùng của xã Phong Nặm và chảy về xã Ngọc khê qua các xóm Giộc Sung, Pác Thay, Đỏng Doạ có chiều dài 14 km, rộng trung bình 80m. Hai nhánh này gặp nhau tại Giàng Nốc. Trên địa bàn xã có các ngọn núi: Bang Nặc, Đa Bê, Keo Tăn, Khan Mín, Lũng En, Lũng Biên, Lũng Cô, Lũng Lợi, Lũng Mằn, Lũng Páo, Lũng Riên, Lũng Rùng.

Xã Phong Nặm gồm các xóm: Bài Ban Canh Cấp Kéo Việng, Đà Bút Nà Đoan, Giốc Man, Lũng Điêng, Keo Việng, Nà Chang, Nà Hâu, Nà Thông, Lũng Rì, Đà Bè, Giốc Rùng, Pác Đông. Xã có diện tích 28,93 km² và dân số vào năm 1999 là 1443 người,[1] mật độ dân số đạt 49,9 người/km².

  1. ^ a ă â Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ
  2. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam
336230-phong-n-m-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)