User Tools

Site Tools


337430-t-n-hi-p-bi-n-h-a-la-gi

Phường Tân Hiệp là một trong 30 phường xã của thành phố Biên Hòa

Phường Tân Hiệp được thành lập theo Nghị định số 109/CP ngày 29/08/1994 của Chính phủ, với diện tích đất tự nhiên toàn phường là 346,87ha, được tách ra từ các phường như: Tam Hòa, Tam Hiệp, Tân Tiến, Tân Mai và một phần của phường Hố Nai. Là phường nằm trong khu vực rất thuận lợi về giao thông đi lại, gần các khu công nhiệp lớn của tỉnh và thành phố Biên Hòa.

Phía Bắc giáp Quốc lộ 1K.

Phía Nam giáp quốc lộ 1 A.

Phía đông giáp phường Hố Nai.

Phía Tây giáp đường Đồng khởi.

Phường Tân Hiệp được chia thành 05 khu phố:

Khu phố 1: chia ra 24 tổ dân phố.

Khu phố 2: chia ra 17 tổ dân phố.

Khu phố 3: chia ra 16 tổ dân phố.

Khu phố 4: chia ra 16 tổ dân phố.

Khu phố 5: chia ra 15 tổ dân phố.

337430-t-n-hi-p-bi-n-h-a-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)