User Tools

Site Tools


338830-th-ng-nh-t-bi-n-h-a-la-gi

Thống Nhất là một phường thuộc thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

Phường có diện tích 3,43 km², dân số năm 2009 là 25118 người,[1] mật độ dân số đạt 5865 người/km².

Phường Thống Nhất, nằm về phía đông của thành phố Biên Hòa là một vùng đất ven sông, nằm cạnh Sông Cái thuộc nhánh sông Đồng Nai. Nơi đây có một truyền thống đấu tranh cách mạng hào hùng, nằm trên trục chiến khu Bình Đa – An Hảo – Ba Làng. Với di tích Nhà Xanh (tên lính Mỹ đầu tiên tử trận tại Việt Nam), tinh thần kiên cường bất khuất, anh dũng của nhân dân vùng đất Gò Me và các chiến công của công nhân hãng cưa BIF trong đấu tranh kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Tương lai là Trung tâm Văn hóa – Thương mại - Dịch vụ - Hành chánh của thành phố Biên Hòa.

Phía Đông giáp phường Tân Mai.

Phía Tây giáp sông Cái.

Phía Bắc giáp đường sắt Bắc Nam và Quốc lộ 15.

Phía Nam giáp sông Cái.

Tổng diện tích tự nhiên là 342,54ha chiếm 2,21% diện tích tự nhiên toàn thành phố Biên Hòa.

Phường Thống Nhất được chia thành 7 khu phố.

  • Khu phố 1 có 12 tổ.
  • Khu phố 2 có 12 tổ.
  • Khu phố 3 có 13 tổ.
  • Khu phố 4 có 7 tổ.
  • Khu phố 5 có 12 tổ.
  • Khu phố 6 có 9 tổ.
  • Khu phố 7 có 10 tổ.
338830-th-ng-nh-t-bi-n-h-a-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)