User Tools

Site Tools


339030-durango-th-nh-ph-la-gi

Durango là một thành phố thủ phủ bang Durango, México. Thành phố có tổng diện tích km2. Theo điều tra dân số năm 2010 của Cục Điều tra dân số của Viện Quốc gia về Thống kê và Địa lý (Instituto Nacional de Estadística y Geografía) là 582.267 người. Đây là thành phố đông dân thứ 32 của México.

Dữ liệu khí hậu của Victoria de Durango (1951–2010)
Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm
Cao kỉ lục °C (°F) 32.0 32.0 36.0 36.0 39.5 38.0 34.0 36.8 37.0 34.0 35.0 32.0 39,5
Trung bình cao °C (°F) 20.5 22.1 24.5 27.2 30.0 30.4 28.0 27.6 26.7 25.6 23.0 20.5 25,5
Trung bình ngày, °C (°F) 10.9 12.2 14.9 17.7 20.6 22.2 21.0 20.7 19.4 17.4 14.0 11.3 16,9
Trung bình thấp, °C (°F) 1.3 2.4 5.3 8.2 11.1 14.0 14.0 13.7 12.2 9.1 5.0 2.1 8,2
Thấp kỉ lục, °C (°F) −12 −12 −9.5 −6 1.4 3.5 1.3 7.0 2.0 0.0 −6 −10 −12
Giáng thủy mm (inch) 11.3
(0.445)
7.6
(0.299)
3.8
(0.15)
6.2
(0.244)
12.8
(0.504)
69.3
(2.728)
121.6
(4.787)
140.2
(5.52)
80.7
(3.177)
51.9
(2.043)
13.6
(0.535)
10.0
(0.394)
529,0
(20,827)
% độ ẩm 64 60 55 53 55 64 72 73 71 66 64 66 64
Số ngày giáng thủy TB (≥ 0.1 mm) 1.5 0.8 0.5 1.0 1.8 8.0 14.7 14.1 8.4 4.7 1.6 1.8 58,9
Số giờ nắng trung bình hàng tháng 213 234 264 258 288 241 216 216 204 246 257 219 2.856
Nguồn #1: Servicio Meteorológico Nacional (độ ẩm 1981–2000)[1][2][3]
Nguồn #2: Deutscher Wetterdienst (nắng, 1961–1990)[4][5]

Bản mẫu:Durango

Bản mẫu:Sơ khai bang Durango

339030-durango-th-nh-ph-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)