User Tools

Site Tools


340430-t-n-phong-bi-n-h-a-la-gi

Tân Phong là một trong 30 phường xã của thành phố Biên Hòa. Phường Tân Phong có phía đông giáp phường Trảng Dài; phía tây giáp phường Quang Vinh, phường Bửu Long; phía nam giáp phường Tân Tiến, phường Trung Dũng; phía bắc giáp xã Thạnh Phú huyện Vĩnh Cửu.

Phường có 11 khu phố gồm khu phố 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 và 11.

Làng Tân Phong được ghi trong bản đồ Boilloux từ năm 1881 thuộc tổng Phước Vĩnh Trung tỉnh Biên Hòa. Từ năm 1948-1954, làng Tân Phong thuộc huyện Vĩnh Cửu. Trong kháng chiến chống Mỹ, xã Tân Phong thuộc về thị xã Biên Hòa (với địch là xã Tân Phong quận Đức Tu Biên Hòa).

Trong hai cuộc kháng chiến, Pháp, Mỹ xây dựng và mở rộng sân bay Biên Hòa thành sân bay chiến lược quân sự lớn nhất ở Đông Nam Á.

Trong kháng chiến chống Pháp, Tân phong là xã du kích, nơi có phong trào du kích chiến tranh phát triển, hành lang giao thông chiến lược nối liền căn cứ du kích Bình Đa với chiến khu Đ, nơi cung cấp nhiều sức người sức của cho thị xã Biên Hòa. Trong kháng chiến chống Mỹ, cơ sở bí mật ở xã Tân Phong đã bảo đảm thông tin, hậu cần cho đoàn pháo binh Miền tổ chức trận tập kích đầu tiên vào sân bay Biên Hòa (31-10-1964) và nhiều trận đánh vang dội vào đây trong nhũng năm từ 1967 đến 1975.

Giữa năm 1994 theo Quyết định 364/CP của Thủ tướng Chính phủ, xã Tân Phong nâng lên thành phường của thành phố Biên Hòa gồm 4 khu phố 1,2,3,4 của xã Tân Phong cũ; sát nhập thêm các khu phố 5,6,7,8,9,11 của phường Tân Tiến, và khu phố 10 của phường Quang Vinh cũ[bây giờ Tân Phong đã gồm 11 khu phố và bây giờ các đường phố có nhiêù quán cafe và các quán chè,...]

340430-t-n-phong-bi-n-h-a-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)