User Tools

Site Tools


342230--ng-t-ph-l-ng-la-gi

Động Đạt là một xã thuộc huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Theo Niên giám thống kê tỉnh Thái Nguyên 1999-2003, xã Đồng Đạt có diện tích 40,34 km², dân số là 9874 người, mật độ cư trú đạt 244 người/km². Ngày 13 tháng 12 năm 2013, 3,3977 km2 diện tích và 2.333 nhân khẩu của xã Động Đạt được chuyển cho thị trấn Đu quản lý. Động Đạt còn lại 36,4894 km2 và 7.968 nhân khẩu.

Động Đạt có ngọn núi Chúa có đỉnh cao 432 mét[1]

Xã Động Đạt gồm có các xóm: Làng Chảo, Làng Ngòi, Tân Lập, Cây Trâm, Đồng Nghè I,Đồng Nghè II, Ao Trám, Đuổm, Làng Lê,Cây Hồng I, cây Hồng II, Cầu Lân. Đồng Chằm, Đồng Niêng, Cộng Hoà,Ao Sen.

Tai đây có đền thờ thờ anh hùng dân tộc Dương Tự Minh, người đã được sinh ra và làm rạng danh cho quê hương Động Đạt, Phú Lương. Ðền Ðuổm được xây dựng tại đây, tương truyền đây chính là nơi ông thác lúc về già. Dương Tự Minh được coi là Đức Thánh Đuổm [2]

342230--ng-t-ph-l-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)