User Tools

Site Tools


343030-kladno-la-gi

Kladno là một thành phố thuộc vùng Trung Bohemia của Cộng hòa Séc. Thành phố có tổng diện tích 37 km2. Theo điều tra năm 2009 là 71.006 người[1].

  1. ^ Data as of ngày 1 tháng 1 năm 2009 from Czech Statistical Office

Bản mẫu:Thành phố Cộng hòa Séc

Bản mẫu:Vùng Trung Bohemia

343030-kladno-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)