User Tools

Site Tools


344130-ti-ng-aromania-la-gi

Các phương ngữ tiếng Aromania.

Tiếng Aromania (limba armãneascã, armãneshce, armãneashti, rrãmãneshti), cũng được gọi là Macedo-Rômania hay Vlach, là một ngôn ngữ Đông Rôman được nói tại Đông Nam Âu. Người nói ngôn ngữ này là người Aromania hay người Vlach.

Tiếng Aromania có nhiều điểm chung với tiếng România hiện đại, gồm ngữ pháp và cấu trúc tương đồng, cũng như một lượng lớn từ vựng thừa hưởng từ tiếng Latinh. Một điểm khác biệt lớn ngữ tiếng România và Aromania là nguồn ảnh hưởng; trong khi tiếng România được ảnh hưởng chủ yếu bởi các ngôn ngữ Slav, tiếng Aromania lại tiếp nhận ảnh hưởng của tiếng Hy Lạp, thứ tiếng mà nó đã có nhiều tiếp xúc trong suốt lịch sử.

Wikipedia-logo-v2.svg
Wiktionary
344130-ti-ng-aromania-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)