User Tools

Site Tools


344530-t-n-bi-n-bi-n-h-a-la-gi

Phường Tân Biên là một trong 30 phường xã của thành phố Biên Hòa

Phường Tân Biên nằm phía đông bắc thành phố Biên Hòa có hệ thống giao thông thuận lợi nằm trên trục lộ giao thông bắc nam, là cửa ngõ vào thành phố Biên Hòa và thành phố Hồ Chí Minh, chỉ cách trung tâm hành chính thành phố Biên Hòa 8 km, là nơi trung chuyển hàng hóa từ các tỉnh phía bắc, Lâm Đồng và đồng bằng nam bộ.

+ Phía Đông giáp phường Tân Hòa.

+ Phía Tây giáp phường Hố Nai, Long Bình.

+ Phía Nam giáp phường Long Bình.

+ Phía Bắc giáp phường Trảng Dài.

Dân số: 32.519 người với 6.000 hộ.

Tổng diện tích tự nhiên 614,16ha.

Phường Tân Biên được chia ra thành 12 khu phố

Khu phố 1: chia ra 07 tổ nhân dân

Khu phố 2: chia ra 10 tổ nhân dân

Khu phố 3: chia ra 14 tổ nhân dân

Khu phố 4: chia ra 09 tổ nhân dân

Khu phố 5A: chia ra 08 tổ nhân dân

Khu phố 5B: chia ra 11 tổ nhân dân

Khu phố 6: chia ra 20 tổ nhân dân

Khu phố 7: chia ra 10 tổ nhân dân

Khu phố 8A: chia ra 20 tổ nhân dân

Khu phố 8B: chia ra 11 tổ nhân dân

Khu phố 9: chia ra 13 tổ nhân dân

Khu phố 10: chia ra 16 tổ nhân dân.

344530-t-n-bi-n-bi-n-h-a-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)