User Tools

Site Tools


344930-sangiran-la-gi

Sangiran là một khu khảo cổ ở đảo Java, Indonesia. Đây là di sản thế giới UNESCO từ năm 1996. Khu vực này bao gồm diện tích khoảng 48 km ² nằm ở Trung Java, khoảng 15 km về phía bắc của Surakarta trong thung lũng sông Solo. Nămn 1934, nhà nhân chủng học Gustav Heinrich Ralph von Koenigswald bắt đầu kiểm tra các khu vực. Trong quá trình khai quật hóa thạch trong những năm tiếp theo của một số tổ tiên đầu tiên được biết đến của loài người, Pithecanthropus erectus ("người Java", bây giờ phân loại lại như là một phần của loài Người đứng thẳng (Homo erectus)), được tìm thấy ở đây. Khoảng 60 hóa thạch của con người, trong đó có "Meganthropus" bí ẩn, đã được tìm thấy ở đây. Ngoài ra, có một số lượng đáng kể còn lại của các loài động vật mà những con người nguyên thủy săn, và của người khác mà chỉ đơn thuần là chia sẻ môi trường sống.

344930-sangiran-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)