User Tools

Site Tools


345530-gi-i-ng-n-la-gi

Gió đại ngàn là một bộ phim hình sự của đạo diễn Đỗ Chí Hướng, ra mắt lần đầu năm 2006.

Truyện phim lấy bối cảnh chính tại Yên Sơn - một huyện nghèo miền núi phía Bắc, nơi diễn ra cuộc chiến quyết liệt giữa lực lượng kiểm lâm và bọn lâm tặc. Cuộc chiến này phản ánh sắc sảo cuộc đấu tranh âm thầm của những cán bộ kiểm lâm, những người dân thôn Pán Xử để giữ từng cây cổ thụ trăm năm của rừng.

Bộ phim được đánh giá vẫn còn nhiều chỗ dài dòng không cần thiết, nhất là khi đề cập đến chuyện tình cảm của những người làm công tác kiểm lâm, khiến mạch phim bị loãng.

Thế nhưng, đây vẫn là một bộ phim hay về đề tài bảo vệ rừng. Lời cảnh tỉnh từ Gió đại ngàn thực sự có ý nghĩa.

345530-gi-i-ng-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)