User Tools

Site Tools


347630-rzhev-la-gi

Rzhev (tiếng Nga: Ржев, IPA [ˈrʐɛf]) là một thị trấn ở Tver Oblast, Nga, 49 km (30 dặm) về phía tây nam của Staritsa và 126 km (78 dặm) từ Tver, trên đường cao tốc và đường sắt kết nối Moscow và Riga. Đây là thành phố cao nhất nằm trên sông Volga. Dân số qua các thời kỳ:. Rzhev là nơi có căn cứ không quân Rzhev và Bakhmutovo trong chiến tranh Lạnh.

  1. ^ Правительство Российской Федерации. Федеральный закон №107-ФЗ от 3 июня 2011 г. «Об исчислении времени», в ред. Федерального закона №271-ФЗ от 03 июля 2016 г. «О внесении изменений в Федеральный закон "Об исчислении времени"». Вступил в силу по истечении шестидесяти дней после дня официального опубликования (6 августа 2011 г.). Опубликован: "Российская газета", №120, 6 июня 2011 г. (Chính phủ Liên bang Nga. Luật liên bang #107-FZ of 2011-06-31 Về việc tính toán thời gian, as amended by the Luật Liên bang #271-FZ of 2016-07-03 Về việc sửa đổi luật liên bang "Về việc tính toán thời gian". Có hiệu lực từ  6 ngày sau ngày công bố chính thức.).
347630-rzhev-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)