User Tools

Site Tools


348330-nh-ng-giai-tho-i-la-gi

Những giai thoại[1] (tiếng Nga: Анекдоты) là một bộ phim hài hước, có phần giả tưởng khai thác những giai thoại nổi tiếng lưu hành trong kỷ nguyên Soviet của đạo diễn Viktor Titov, ra mắt lần đầu năm 1991.

348330-nh-ng-giai-tho-i-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)