User Tools

Site Tools


349630-ph-c-di-m-thu-n-nam-la-gi

Phước Diêm là một xã thuộc huyện Thuận Nam. Xã Phước Diêm có diện tích 51,2 km², dân số năm 1999 là 12535 người,[1] mật độ đạt 245 người/km².

Vị trí địa lý[sửa | sửa mã nguồn]

Hành chính[sửa | sửa mã nguồn]

Xã Phước Diêm có 5 thôn:

  • Thôn Lạc Tân 1
  • Thôn Lạc Tân 2
  • Thôn Lạc Tân 3
  • Thôn Thương Diêm 1 có 205 hộ với 1.850 nhân khẩu, diện tích 980,07ha. Phía Đông giáp xã Phước Dinh; phía Tây giáp thôn Lạc Nghiệp 1, Lạc Tân 1 và Lạc Tân 2; phía Nam giáp thôn Thương Diêm 2, phía Bắc giáp xã Phước Minh.[3]
  • Thôn Thương Diêm 2 có 223 hộ với 1.850 nhân khẩu, diện tích 2.417,87ha. Phía Đông giáp xã Phước Dinh; phía Tây giáp thôn Thương Diêm 1; phía Nam giáp biển Đông; phía Bắc giáp thôn Thương Diêm 1.[3]
  • Năm 2007, các thôn Lạc Tân 3, Thương Diêm 1, Thương Diêm 2, Lạc Sơn 1, Lạc Sơn 2 và Lạc Sơn 3 được thành lập sau khi điều chỉnh địa giới hành chính các thôn Lạc Tân 2, Thương Diêm và Lạc Sơn. Xã Phước Diêm khi đó có 10 thôn: Lạc Nghiệp 1, Lạc Nghiệp 2, Lạc Tân 1, Lạc Tân 2, Lạc Tân 3, Thương Diêm 1, Thương Diêm 2, Thương Diêm 3, Lạc Sơn 1, Lạc Sơn 2 và Lạc Sơn 3[3]
  • Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập xã Cà Ná năm 2009, xã Phước Diêm còn lại 5 thôn: Lạc Tân 1, Lạc Tân 2, Lạc Tân 3, Thương Diêm 1 và Thương Diêm 2.
349630-ph-c-di-m-thu-n-nam-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)