User Tools

Site Tools


350130-syzran-la-gi

Syzran (tiếng Nga: Сызрань) là một thành phố Nga. Thành phố này thuộc chủ thể Samara Oblast. Thành phố có dân số 188.107 người (theo điều tra dân số năm 2002. Đây là thành phố lớn thứ 97 của Nga theo dân số năm 2002.

Bản mẫu:Tỉnh Samara

350130-syzran-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)