User Tools

Site Tools


350530-zheleznogorsk-t-nh-kursk-la-gi

Zheleznogorsk, tỉnh Kursk (tiếng Nga: Железногорск) là một thành phố Nga. Thành phố này thuộc chủ thể Kursk Oblast. Thành phố có dân số 95.528 người (theo điều tra dân số năm 2002). Đây là thành phố lớn thứ 173 của Nga theo dân số năm 2002.

Bản mẫu:Tỉnh Kursk Bản mẫu:Sơ khai tỉnh Kursk

350530-zheleznogorsk-t-nh-kursk-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)