User Tools

Site Tools


353830-chloroauric-acid-la-gi

Chloroauric acid là một hợp chất vô cơ có công thức HAuCl4. Hợp chất này có màu vàng nhạt là chất tiền thân của vàng trong một số ứng dụng. Thuật ngữ chloroauric acid đôi khi được sử dụng để mô tả các vàng clorua khác.

Chloroauric acid được điều chế bằng cách hòa tan vàng trong nước cường toan sau đó là cho bay hơi dung dịch.[1] Khi nung nóng lên, chloroauric acid giải phóng Hidro clorua, tạo ra vàng(III) clorua. Phản ứng này đảo nghịch: vàng cloride hòa tan (III) trong axit clohydric:

Au2Cl6 + 2 HCl cân bằng với 2 HAuCl4

Trong dung dịch nước, chloroauric acid bao gồm ion square planar [AuCl4].

  1. ^ Handbook of Preparative Inorganic Chemistry, 2nd Ed. Edited by G. Brauer, Academic Press, 1963, NY. Vol. 1. p. 1057.
353830-chloroauric-acid-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)