User Tools

Site Tools


354930-dimona-la-gi

Dimona (tiếng Hebrew: דימונה, tiếng Ả Rập: ديمونة) là một thành phố Israel. Thành phố thuộc quận Nam. Thành phố có diện tích 32,4 km2, dân số năm 2009 là 29.877 người.

354930-dimona-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)