User Tools

Site Tools


356030-t-gi-c-en-ng-phi-la-gi

Tê giác đen Đông Phi (danh pháp hai phần: Diceros bicornis michaeli) là một phân loài của loài tê giác đen. Phân loài này có lịch sử phân bổ từ miền nam Sudan, Ethiopia, Somalia xuống tới Kenya và miền bắc-trung tâm Tanzania. Ngày nay, phạm vi phân bổ của chúng bị giới hạn chủ yếu trong vùng Tanzania.

356030-t-gi-c-en-ng-phi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)