User Tools

Site Tools


356130-danh-s-ch-h-ng-h-ng-kh-ng-m-ng-c-la-gi

Đây là danh sách các hãng hàng không hiện có chứng chỉ AOC do Cơ quan Hàng không Dân dụng Mông Cổ (tiếng Mông Cổ: Иргэний Нисэхийн Ерөнхий Газар) cấp.[1]

Hãng Hãng
(trong tiếng Mông Cổ)
ICAO IATA Thương hiệu
Aero Mongolia Аэро Монголиа MNG M0 AERO MONGOLIA
Blue Sky Aviation Блу скай BCA BLUE SKY MONGOLIA
Central Mongolia Airways Сентрал монголия эйрвэйз CEM - CENTRAL MONGOLIA
Eznis Airways Изинис Эйрвэйз EZA ZY EZNIS
MIAT Mongolian Airlines MИАТ - Монголын Иргэний Агаарын Тээвэр​ MGL OM MONGOL AIR
Sky Horse Aviation Тэнгэрийн улаач TNL - SKY HORSE
  • Danh sách sân bay Mông Cổ
  1. ^ “Air Operators” (PDF). Civil Aviation Authority of Mongolia. Truy cập ngày 8 tháng 2 năm 2008. [liên kết hỏng]
356130-danh-s-ch-h-ng-h-ng-kh-ng-m-ng-c-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)