User Tools

Site Tools


357830-tr-ng-s-n-n-ng-c-ng-la-gi

Trường Sơn là xã thuộc huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.

Trường Sơn là một xã thuần nông của huyện nông cống và là trung tâm kinh tế, chính trị xã hội của vùng IV. Xã có 8 thôn làng: làng Văn Đô, làng Bất Nộ, Làng Kim Phú, làng Thọ Tiên, làng Phúc Thọ, làng Yên Minh, làng Thành Liên, làng Trung Yên và Khu trung tâm xã.Có các doanh nghiệp tư nhân làm ăn rất phát triển phải kể đến CTTNHH một thành viên Thực Hà, Minh Hải, Long An. Đã góp phần thay đổi bộ mặt kinh tế cho xã nhà.Hiện nay Xã đang tiến hành xây dựng khu liên hợp thể thao, văn hóa tại trung tâm xã (trên nền đất trước đây là chợ Trường sơn).Bộ mặt quê hương Trường Sơn nay đã thay da đổi thịt.

357830-tr-ng-s-n-n-ng-c-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)