User Tools

Site Tools


359030-karvin-la-gi

Karviná là một thành phố thuộc vùng Moravia-Silesia của Cộng hòa Séc. Thành phố có tổng diện tích 57 km2. Theo điều tra năm 2009 là 63.193 người[1].

  1. ^ Data as of ngày 1 tháng 1 năm 2009 from Czech Statistical Office

Bản mẫu:Thành phố Cộng hòa Séc

Bản mẫu:Vùng Moravia-Silesia

359030-karvin-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)