User Tools

Site Tools


361431-y-n-th-ng-th-ng-la-gi

Yến thông thường (danh pháp khoa học: Apus apus) là một loài chim thuộc Apodidae.[1]. Loài chim này dành nhiều thời gian trên không trung, thậm chí ngủ và giao phối khi bay. Yến thông thường dài 16–17 cm với sải cánh dài 38–40 cm[2] và hoàn toàn có màu nâu hơi đen trừ một mảng nâu nhạt hoặc trắng trên cằm không thể nhìn thấy từ xa.

361431-y-n-th-ng-th-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)