User Tools

Site Tools


362931-chim-ru-i-h-ng-la-gi

Chim ruồi họng đỏ (danh pháp hai phần: Archilochus colubris) là một loài chim trong họ Chim ruồi. Nó là loài duy nhất của chim ruồi thường xuyên xây tổ về phía đông của sông Mississippi Bắc Mỹ.

Chim ruồi họng đỏ dài 7–9 cm (2,8–3,5 in) và có sải cánh dài 8–11 cm (3,1–4,3 in). Trọng lượng từ 2 đến 6 g (0,071 đến 0,212 oz), con trống có trọng lượng trung bình 3,4 g (0,12 oz) con mái to hơn một chút với trọng lượng trung bình 3,8 g (0,13 oz).[3][4] Con trưởng thành có màu xanh kim loại phía trên và màu trắng hơi xám ở phía dưới. Mỏ dài, thẳng và mảnh. Chúng là loài dị hình giới tính.[5]

362931-chim-ru-i-h-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)