User Tools

Site Tools


363831-apopyllus-suavis-la-gi

Apopyllus suavis là một loài nhện trong họ Gnaphosidae.[1] Loài này săn mồi ban đêm trong khi ban ngày thì ẩn mình dưới các tảng đá và lá cây. Cơ thể chúng có hình oval, hẹp và chỉa về phia sau.

Loài này thuộc chi Apopyllus. Apopyllus suavis được Eugène Simon miêu tả năm 1893.

363831-apopyllus-suavis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)