User Tools

Site Tools


363931-camillina-capensis-la-gi

Camillina capensis là một loài nhện trong họ Gnaphosidae.[1] Loài này săn mồi ban đêm trong khi ban ngày thì ẩn mình dưới các tảng đá và lá cây. Cơ thể chúng có hình oval, hẹp và chỉa về phia sau.

Loài này thuộc chi Camillina. Camillina capensis được Norman I. Platnick & John Murphy miêu tả năm 1987.

363931-camillina-capensis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)