User Tools

Site Tools


365131-trung-t-m-th-ng-m-i-la-gi

Trung tâm thương mại

Trung tâm thương mại là nơi tập trung các công trình, các hạng mục công trình phục vụ các hoạt động thương mại, giải trí,... với quy mô lớn, được quản lý chặt chẽ, có hệ thống.

Trung tâm thương mại có các công trình có chức năng hội trường, phòng họp, văn phòng cho thuê, nhà hàng khách sạn, hội chợ triển lãm...

Các hoạt động thương mại diễn ra bao gồm kinh doanh mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, đầu tư, xúc tiến thương mại và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác.

Tính đến hết năm 2010, Việt Nam có 83 trung tâm thương mại, trong đó tập trung chủ yếu tại Hà Nội (18 trung tâm thương mại), Hải Phòng (7), Bình Dương (5), thành phố Hồ Chí Minh (4), Nghệ An (4) và Đà Nẵng (4)[1].

365131-trung-t-m-th-ng-m-i-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)